Právní poradna logo

Dvě pokuty za jeden přestupek

Datum:12. 10. 2022 v 14:03
Poslední aktivita:21. 11. 2022 v 15:31
Zhlédnuto:2929x
0

Firemním vozidlem jsem přijela odpoledne na Prahu 10, zaparkovala na modré zóně. Auto tam stálo od čtvrtečních cca 16 hodin, do pátečních 11 hodin dopoledne. Firmě poté přišla výzva k úhradě přestupku – nejdříve za ten pátek, kdy kontrolovací auto policie projelo kolem v 10:01 h. Pokuta byla uhrazena. Nicméně za 14 dní přišla další výzva k úhradě, za ten samý přestupek, nicméně ze čtvrtka v 17:58 h. K výzvám jsou doloženy fotografie, kdy je jasně vidět, že je to pořád to stejně zaparkované auto z předešlého dne.

Je možné 1 přestupek pokutovat 2x? Dívala jsem se do zákona č. 250/2016 Sb., paragraf 41. Chápu správně, že v tu chvíli by mi měli tato řízení sjednotit do jednoho a pokuta by se měla platit jen jedna? Případně jaký je postup v rámci jednání směrem k městské části?

Děkuji za odpověď.

Odpovědi (2)

0

Dobrý den,

pokud se jedná o jeden přestupek, tak tento nelze sankcionovat vícekrát. Dle mého názoru se jedná o tzv. dlouhotrvající neboli trvající přestupek.

Dle ustanovení § 8 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, se trvajícím přestupkem rozumí "takový přestupek, jehož znakem je jednání pachatele spočívající ve vyvolání a následném udržování protiprávního stavu nebo jednání pachatele spočívající v udržování protiprávního stavu, který nebyl pachatelem vyvolán."

Tím, že jste neoprávněně zaparkovala na daném místě jste se dopustila přestupku, který trval až do té doby, dokud jste s autem neodjela. Tím je ohraničena doba trvání přestupku. Pokud byste samozřejmě v dané době auto přeparkovala nebo s ním odjela a následně opětovně přijela, bude se již jednat o více přestupků.

Rovněž by se jednalo o více přestupků, pokud by došlo mezi první a druhou kontrolou k jakémukoli úkonu policejního orgánu nebo příslušného správního orgánu, který přestupek projednává.

O trvajícím přestupku by mělo být meritorně rozhodnuto jedním rozhodnutím.

Aktuálně je pro Vás nejvýhodnější možnost, jak postupovat, následující.

Jak jste správně zmínila, tak ustanovení § 41 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, umožňuje dva nebo více přestupků projednat ve společném řízení.

Správní orgán může usnesením spojit různá řízení, k nimž je příslušný, pokud se týkají téhož předmětu řízení nebo spolu jinak věcně souvisejí anebo se týkají týchž účastníků, nebrání-li tomu povaha věci, účel řízení anebo ochrana práv nebo oprávněných zájmů účastníků.

Tudíž bych být Vámi navrhnul správnímu orgánu společné řízení zmíněných přestupků a následně bych argumentoval tím, že se nejedná o více přestupků, ale o jeden trvající přestupek, jelikož jste vozidlo v určitý čas zaparkovala na určitém místě a po určitou dobu nebylo s tímto vozidlem jakkoli manipulováno, nemohla jste se tedy dopustit vícero přestupků.

Jelikož pokud by správní orgán nejprve posoudil trvající přestupek jako dva samostatné skutky, což udělal nyní, nebrání to následnému překvalifikování přestupku na trvající a vedení správního řízení pouze o jednom (trvajícím) přestupku.

Nicméně, abych odpověděl na Vaše otázky, tak nikoli, Váš přestupek nelze sankcionovat vícekrát. Navrhnul bych projednání ve společném řízení a dále bych argumentoval trvajícím přestupkem.

0

Jeden přestupek nikdy nemůže být postižen více, než jednou. Musí, ale být mimo jakoukoliv pochybnost prokázáno, že se skutečně jedná o jeden týž přestupek.

Jiří PÁTRA
Jiří PÁTRA13. 10. 2022 v 11:49
1 bodů reputace

Odpovědět na dotaz