Právní poradna logo

Hlavice na komíně obtěžuje sousedy, okolí

Datum:18. 06. 2023 v 22:07
Poslední aktivita:26. 06. 2023 v 11:51
Zhlédnuto:446x
0

Dobrý den,

prosím, jak vyřešit problém se sousedy. Umístili hlavici z nerezové oceli na komín a tím, jak se otáčí, hází strašně velké odlesky, respektive to velice často vypadá jako laserové paprsky nebo blesky. Paprsky takhle létají svrchu z toho komínu na zem. Ta hlavice se otáčí velice snadno, stačí k tomu minimální větřík, ještě když svítí slunce, tak odlesky hází celodenně. Tyto odlesky, ale majitele nemovitosti s danou hlavicí na komíně nijak neohrožují, protože létají v dál, tedy zpravidla k sousedům nebo na veřejné komunikace.

Blesky z místní hlavice létají k sousedům, na obecní pozemek a komunikaci, kde mimo jiné chodí osoby i místní školka na vycházku. Na toto místo se snesl daný extrémní světelný odlesk (blesk, který létá rychlostí světla), tříletý chlapeček byl oslněn a dezorientován a než k němu někdo z dospělých stačil přiskočit, tak narazil do kovové části plotu u dané cesty. Výsledkem byla tržná rána nad obočím velká 4 cm. Dále zde došlo málem už i ke zranění řidiče služby PPL, nesl balík, který z leknutí upustil, když se na něj blesk z ničeho nic z daného komína snesl.

Po domluvě jsme chtěli, aby hlavici natřeli matnou barvou. Nezabírají ústní výzvy, písemné výzvy. Po zavolání policie, která to předala přestupkové komisi, kde nám řekli, že cca rok potrvá vyřízení. Středočeský kraj nám řekl, že to má vyřešit starosta obecní vyhláškou. Zastupitelstvo ani starosta vyhlášku nevydali a máme to prý řešit sami žalobou.

Co máme, prosím dělat. Lze vydat vyhlášku nebo se obrátit na stavební úřad?

Děkuji za odpověď.

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

světelné odlesky vycházející ze sousedova pozemku na sousední pozemky jsou imisemi, které občanský zákoník upravuje jako omezení vlastnického práva. Termínem „světlo“ je v ustanovení § 1013 odst. 1 o. z. zřejmě míněno především oslňování a jiné osvětlování ze zdrojů umělých, pomocí reflektorů a jiných zařízení, a to nejen v noci, ale i ve dne. Není však vyloučeno, že by mohlo dojít k obtěžování nad míru přiměřenou poměrům též odraženým nebo soustředěným světlem slunečním, pomocí zrcadel, reflektorů apod.

S ohledem na to, že soused tyto odlesky pravděpodobně nezpůsobuje záměrně, se bude jednat o nepřímé imise, které jsou zákonem do jisté míry umožněny, ale nesmí se jednat o míru nepřiměřenou místním poměrům, což se dle Vašeho popisu nejspíše děje, pokud jsou odlesky opravdu zdraví nebezpečné.

Nejjednodušší a nejrychlejší formou řešení imisí je domluva se soudem, pokud ale domluva není možná, je zde několik možností, jak situaci řešit.

Úprava světelných imisí prostřednictvím obecně závazné vyhlášky je možná, ale záleží na uvážení obce, resp. zastupitelstva obce, zda se rozhodne danou cestou jít. Světelné efekty může obec upravit na základě ustanovení § 10 písm. a) či c) zákona o obcích, tedy za účelem ochrany místních záležitostí veřejného pořádku nebo za účelem ochrany životního prostředí.

Dalším možným způsobem, jak se bránit světelným imisím je podání stížnosti na příslušný orgán, vzhledem k tomu, že světelné efekty, které popisujete, se zdají být zdraví závadné, je možné se bránit stížností buďto na stavební úřad nebo krajskou hygienickou stanici. Pokud si zvolíte jít cestou stížností k příslušným orgánům, pak se Vám pravděpodobně celé řízení protáhne.

Poslední možností, jak řešit danou situaci je opravdu podání žaloby, k čemuž už je ale nanejvýš vhodné zvolit si advokáta, který Vám s jejím podáním pomůže. Před podáním žaloby je možné sousedovi zaslat předžalobní výzvu, která často splní účel lépe a hlavně rychleji než samotná žaloba. Pro podání žaloby je důležité si zajistit, co nejvíce důkazů, protože bude na Vás jako žalobci dokázat, že jsou dané světelné paprsky nepřiměřené místním poměrům a omezují Vás v užívání pozemku, popř. že jsou zdraví škodlivé.

Odpovědět na dotaz