Právní poradna logo

Jak bude úspěšná žaloba na jednatelku stavební firmy?

Datum:29. 12. 2023 v 00:06
Poslední aktivita:15. 01. 2024 v 08:53
Zhlédnuto:510x
0

Dobrý den,

2. 12. 2021 odvysílaly Černé ovce na ČT1 reportáž o nedokončené rekonstrukci výminku a stavbě pro mou sestru ZTP/P, kdy se mnou jednatelka firmy Úsporné realizace s.r.o. přestala zcela komunikovat, ačkoliv mi sama nabízela možnou kompenzaci. Hromadná žaloba více poškozených byla díky pí Sádlové Policií ČR zrušena, neboť se odvolávala na tzv. vyšší moc (tehdy probíhající covid-19 a tím omezení pohybu pracovníků v jejich firmě především z Ukrajiny). Situace dávno pominula, nicméně na telefony pí Křenková nadále nereaguje a právní zástupce, který podával hromadnou žalobu tvrdí, že musím být trpělivá a počítat minimálně s 2 roky a náklady cca 100.000 Kč s nejasným výsledkem, pokud paní jednatelka prokáže, že je chudá "jako kostelní myš" (přepíše své nemovitosti včas na někoho jiného). Mám znalecký posudek o prostavěnosti = dluh cca 350 - 380 tisíc Kč, ale protože je nás minimálně 10, kdo by rád své investice viděl zpět, naznačuje mi, že pokud vůbec něco vysoudím, půjde o Pyrhovo vítězství.

Tak se ptám, kde je nějaká spravedlnost, když mě honí Bohemia Energie vymahačskou firmou kvůli 270,- Kč bez předchozího varování a v mém případě musím položit na oltář další peníze v řádech stovek tisíců s nejasným výsledkem.

Děkuji za jakoukoliv radu vedoucí k lepšímu pochopení mých možností domoci se legálně svých investic.

S pozdravem Jelínková Blanka

Odpovědi (1)

0

Vážená paní Jelínková,

vzhledem k tomu, že s Vámi paní jednatelka společnosti nekomunikuje, není zde tedy prostor pro žádné mimosoudní jednání, a tudíž by se nabízelo podat na Vámi uvedenou společnost žalobu.

Ke hromadné žalobě, kterou v dotazu zmiňujete, takovou náš právní řád nezná. Pro detailní a úplnou odpověď na Váš dotaz bychom potřebovali více informací a hlavně prostudovat veškeré podklady, ale obecně se dá říci, že abyste se žalobou u soudu uspěla, tak velmi záleží na tom, jak pečlivě jste měla sjednanou Smlouvu o dílo, zda jste podepsala Předávací protokol a zda jste vadu vytkla bez zbytečného odkladu, taky zda nedošlo k promlčení nároku.

Z občanského zákoníku plyne, že „Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.“ Toto ustanovení je podpořeno i judikaturou Nejvyššího soudu, kdy NS dovodil, že jako vadu lze označit také nedodělky. Dle zákona je nutné vytknout vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou let, a to tím způsobem, že tuto vadu oznámíte dotyčné společnosti. Pokud jste vady společnosti neoznámila bezodkladně, může společnost dle zákona namítat, že právo nebylo uplatněno včas.

Podání žaloby je třeba promyslet, zejména zohlednit ekonomickou stránku celé věci, protože jak i Vy sama píšete v dotazu, taková soudní řízení bývají zdlouhavá. I kdyby soud rozhodl ve Váš prospěch, není zaručeno, že se Vám podaří vysouzenou částku v rámci exekučního řízení vymoci (ve společnosti nemusí být žádný majetek), a reálně za celé soudní řízení utratíte částku mnohem vyšší, nehledě na psychickou zátěž, kterou obecně soudní řízení přináší. Proto je vždy vhodné poradit se s advokátem, který bude mít o případu všechny podklady potřebné pro rozhodnutí, zda se podat žalobu vyplatí.

S pozdravem

Matzner Legal

 
OdpovědělJiří Matzner09. 01. 2024 v 15:19

Odpovědět na dotaz