Právní poradna logo

Jakých poddodávek se týká nové ust. § 324a zákoníku práce o ručení za mzdové nároky zaměstnanců?

Datum:06. 06. 2024 v 13:59
Poslední aktivita:13. 06. 2024 v 12:09
Zhlédnuto:274x
0

Dobrý den,

dle nového ust. § 324a zákoníku práce dodavatel ručí za mzdové nároky zaměstnanců poddodavatele v rozsahu, v jakém se podíleli na smluvním plnění pro dodavatele, a to až do výše minimální mzdy. Dodavatelem se rozumí stavební podnikatel, tedy i MI a MIR.

Jací poddodavatelé, především jaké poddodávky jsou dotčeny tímto ust. § 324a zákoníku práce?

Jsme zkušební ústav a zkoušíme stavební materiál určený pro stavby, neprovádíme jakékoliv stavební práce. Byli jsme naším zákazníkem (dodavatelem staveb) vyzváni k dodání bezdlužnosti na základě ust. § 324a zákoníku práce.

Potřebovali bychom vědět, zda i v našem konkrétním případě jsme dotčeni ust. § 324a zákoníku práce.

Děkuji

Anna Jandorová

Odpovědi (2)

0

Dobrý den, paní Jandorová,

Podle ust. § 324a zákoníku práce, jak bylo novelizováno, ručí dodavatel za mzdové nároky zaměstnanců poddodavatele, kteří se podíleli na smluvním plnění pro dodavatele, a to až do výše minimální mzdy. Tato povinnost se týká především stavebních podnikatelů, tedy dodavatelů, kteří se zabývají stavebními pracemi.

Pro účely tohoto institutu je důležité si vysvětlit, kdo je dodavatelem - dodavatelem je stavební podnikatel v souladu s ust. § 14 písm. d) stavebního zákona, který při provádění stavby, změně nebo údržbě dokončené stavby anebo při odstraňování stavby zajišťuje své plnění prostřednictvím poddodavatele.

Ve Vašem případě je nutné posoudit, zda je Vaše společnost tzv. stavebním podnikatelem dle § 14 písm. d) stavebního zákona, tedy zda v rámci Vaší činnosti jste oprávněni k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle živnostenského zákona. Pokud ano, budete dotčeni ust. § 324a zákoníku práce.

0

Dobrý den, paní Jandorová,

Podle ust. § 324a zákoníku práce, jak bylo novelizováno, ručí dodavatel za mzdové nároky zaměstnanců poddodavatele, kteří se podíleli na smluvním plnění pro dodavatele, a to až do výše minimální mzdy. Tato povinnost se týká především stavebních podnikatelů, tedy dodavatelů, kteří se zabývají stavebními pracemi.

Pro účely tohoto institutu je důležité si vysvětlit, kdo je dodavatelem - dodavatelem je stavební podnikatel v souladu s ust. § 14 písm. d) stavebního zákona, který při provádění stavby, změně nebo údržbě dokončené stavby anebo při odstraňování stavby zajišťuje své plnění prostřednictvím poddodavatele.

Ve Vašem případě nutné posoudit, zda je Vaše společnost tzv. stavebním podnikatelem dle § 14 písm. d) stavebního zákona, tedy zda v rámci Vaší činnosti jste oprávněni k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle živnostenského zákona. Pokud ano, budete dotčeni ust. § 324a zákoníku práce.

J
Jandorová

Dobrý den, my jsme poddodavatel (tedy ten, za kterého dodavatel ručí). Zajímalo by mě vysvětlení pro účely tohoto institutu kdo je poddodavatel. Zda i poddodavatel je pro účely tohoto institutu společnost, která má oprávnění k provádění stavebních prací. Děkuji Jandorová

0
ŠC
Mgr. Štěpán Ciprýn, LL.M.

Dobrý den, ano, i poddodavatel je pro účely tohoto institutu společnost, která má oprávnění k provádění stavebních prací.

0

Odpovědět na dotaz