Právní poradna logo

Je možné vyloučit žáka ZŠ z výuky?

Datum:07. 11. 2023 v 10:18
Poslední aktivita:14. 11. 2023 v 07:43
Zhlédnuto:284x
0

Dobrý den,

syn se ve škole nechová dostatečně ukázněně. Je žákem první třídy již dva měsíce, poslední měsíc je neustále vylučován z výuky a musíme si jej vyzvedávat. Jako důvody je uváděno: pobíhá, vykřikuje, nechce spolupracovat, šťouchá do dětí, máchá rukama.

Navštívili jsme SVP, dochází k psychologovi, aby se uklidnil. Doma spolupracuje výborně, ale je prostě hlučný a na 6 let staré dítě obrovský (140/40).

Předběžně se pracuje s informací, že se jedná o mimořádně nadané dítě s nízkou sociální inteligencí a špatnou integrací do skupiny.

Škola nedisponuje školním psychologem, metodika jsem též neviděla. Škola chce žáka vyloučit z výuky zcela, protože nemá podmínky, aby zvládala jeho vzdělání. 4x týdně nedokončí denní školní docházku, takto nemám ani prostor pro to nějakou školu najít.

Kroužky a podobné zvládá zcela bez problémů, protože ho prostě baví.

Čte, počítá, nepíše.

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

vyloučení žáka ze školy je výchovným opatřením dle § 31 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. V souladu s předmětným ustanovením může ředitel školy v případě zvlášť závažného zaviněného porušení povinností rozhodnout o vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení. Základním předpokladem však je, že žák již splnil povinnou školní docházku. Ta v České republice trvá po dobu po dobu devíti školních roků.

Pokud ve Vašem případě syn navštěvuje první třídu školy poskytující základní vzdělávání, znamená to, že povinnou školní docházku splněnou nemá. Syn ze školy tudíž vyloučen být nemůže, jelikož to po dobu plnění povinné školní docházky zákon neumožňuje.

Ředitel ZŠ rovněž nemůže bez souhlasu zákonných zástupců rozhodnout o přeřazení žáka do jiné ZŠ, která by mohla mít pro žáka vhodnější vzdělávací program (např. speciální školy).

Škola má v případě porušení povinností stanovených školním řádem umožněno uložit žákovi následující kázeňská opatření: napomenutí třídního učitele, důtku třídního učitele a důtku ředitele školy. Považujeme za nutné dále upozornit, že škola může pro případ, že se žák chová při vyučování způsobem znemožňujícím vzdělávání ostatních žáků, přistoupit k opatření, které takovémuto chování zamezí. Takovému žákovi musí však být i nadále umožněn přístup ke vzdělávání a zajištěn dohled nad ním v souladu s § 29 školského zákona. Učitel tedy může nevhodně se chovajícího žáka vyloučit z vyučovací hodiny do doby, než se žák ukázní, s tím, že bude pod dohledem a bude se dále vzdělávat.

S pozdravem

Matzner Legal

 
OdpovědělJiří Matzner13. 11. 2023 v 17:30

Odpovědět na dotaz