Právní poradna logo

Pobírání renty za nemoc z povolání při rodičovské dovolené

Datum:24. 10. 2023 v 16:20
Poslední aktivita:03. 11. 2023 v 14:00
Zhlédnuto:348x
0

Dobrý den, jsem na rodičovské dovolené a také pracuji na základě pracovní smlouvy. Než jsem otěhotněla, tak v předchozím zaměstnání mi byla uznána nemoc z povolání a pobírala jsem rentu. V době mateřské dovolené jsem rentu neměla (nepobírala). Nyní pracuji, tak prý mám opět nárok na pobírání renty? Chci se dále zeptat, zda se do výpočtu renty počítá také příjem na rodičovské dovolené (dříve to bylo takto: zaměstnání + invalidní důchod a zbytek renta, protože v zaměstnání, kde mi byla uznána nemoc z povolání, jsem měla větší příjem než před mateřskou dovolenou; zaměstnavatel, u nějž mi byla uznána nemoc z povolání, mě propustil, já jsem si musela najít jinou práce a tam jsem měla menší příjem, a do výše toho příjmu jsem pobírala rentu; ale teď nevím, zda se do příjmu započítává také rodičovská dovolená - mám ji nastavenou na tu možnost nejvyšší)?. Děkuji.

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

v obdobných případech je třeba rozlišovat mezi rodičovskou dovolenou jakožto překážkou v práci na straně zaměstnance a obdobím, po které je zaměstnancem čerpán rodičovský příspěvek.

K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci na jeho písemnou žádost rodičovskou dovolenou (uvolnění z práce). Po dobu rodičovské dovolené, kdy zaměstnanec nevykonává práci, renta (resp. náhrada za ztrátu na výdělku) z titulu nemoci z povolání skutečně nenáleží.

Pokud jde o rodičovský příspěvek (dávku státní sociální podpory), jednou z podmínek pro vznik nároku na něj je i celodenní péče o dítě. Tu je však možné splnit rovněž tak, že zaměstnanec péči o dítě zajistí (může se o něj starat např. jiná osoba nebo může využít předškolní zařízení). Není tedy vyloučeno, že zaměstnanec se již vrátí do práce (tj. ukončí čerpání rodičovské dovolené) a zároveň čerpá rodičovský příspěvek, což, jak rozumíme, je i Váš případ.

Po návratu do práce Vám již tedy renta z titulu nemoci z povolání opět náleží. To, že čerpáte rodičovský příspěvek, nemá na výplatu renty vliv. Výše renty se stanoví jako rozdíl mezi průměrným výdělkem před vznikem nemoci z povolání a výdělkem dosahovaným po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu. Žádný další příjem zaměstnance se ve výpočtu renty nezohledňuje.

Konkrétní výše renty pak bude záviset na tom, jestli je Vaše současná mzda stejná nebo vyšší/nižší než před nástupem na mateřskou dovolenou, jestli nyní pracujete na zkrácený úvazek apod. To už by bylo na komplexnější posouzení, k čemuž v tuto chvíli nemáme dostatek informací.

Michal Zahradník, advokát

Dana Provázková, advokátní koncipientka

DELTA legal, advokátní kancelář s.r.o. - https://deltalegal.cz

Odpovědět na dotaz