Právní poradna logo

Lze dát výpověď osobě zdravotně způsobilé s podmínkou?

Datum:26. 10. 2023 v 13:27
Poslední aktivita:03. 11. 2023 v 13:02
Zhlédnuto:263x
0

Po dlouhodobé nemoci byl jeden z našich zaměstnanců vyslán na mimořádnou lékařskou prohlídku. Výsledek této prohlídky zní, že je osoba zdravotně způsobilá s podmínkou a jako podmínka je uvedeno několik bodů (např. zkrácený úvazek, bez zvedání břemen, bez odpoledních a nočních směn apod.). Tyto podmínky jsou bohužel neslučitelné s prací, kterou má dle smlouvy zaměstnanec vykonávat. Bohužel v současné době nemáme jinou otevřenou pracovní pozici, kde by mohl tento zaměstnanec nalézt uplatnění. Jak můžeme postupovat? Lze se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr? Jakým způsobem? Děkuji

Odpovědi (1)

0

Podle ust. § 42 odst. 1 písm. c) je zdravotní způsobilost pacienta posuzovaná vždy na základě hodnocení zdravotní náročnosti pro výkon práce, povolání, vzdělávání, sportu, tělesné výchovy nebo jiné činnosti (dále jen „činnost“), pro které je osoba posuzována, a podmínek, za kterých je činnost vykonávána, nebo nároků činnosti na zdraví posuzované osoby. Z toho vyplývá, že zdravotní posudek musel být zpracován pro zdravotní způsobilost zaměstnance pro práci, kterou zaměstnanec na základě smlouvy u zaměstnavatele vykonává. Pakliže posudek říká, že je osoba zdravotně způsobilá s podmínkou, pak jsou zde dvě varianty. Buď je posudek vypracován nesprávně, kdy v takovém případě má zaměstnavatel i zaměstnanec možnost podat návrh na jeho přezkoumání do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání poskytovateli, který posudek vydal. Druhou možností je, že zaměstnanec skutečně způsobilý pro výkon dané práce je, ačkoliv s podmínkou.

Jak jistě víte vzhledem k formulaci Vašeho dotazu, na základě ust. § 41 odst. 1 písm. a) zákoníku práce je v případě, že zaměstnanec pozbyde vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci, zaměstnavatel povinen převést zaměstnance na jinou práci. V případě, že to není dobře možné tak může zaměstnavatel učinit i převedením zaměstnance na práci jiného druhu, než je sjednáno v pracovní smlouvě.

Dále, zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpovědi jen ze zákonných důvodů, kdy jeden z nich je uveden v ust. § 52 písm. e) zákoníku práce, a sice dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává. Takovou výpověď ovšem není zaměstnavatel oprávněn zaměstnanci dát v době, kdy je dle ust. § 53 odst. 1 písm. e) zákoníku práce zaměstnanec, který pracuje v noci, uznán na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb dočasně nezpůsobilým pro noční práci. Jelikož jste uvedli jako jednu z podmínek stanovených v posudku zákaz nočních směn, záleží, zda zaměstnanec skutečně pracoval v noci, nebo zda převedení na jinou práci není možné z některé z dalších uvedených podmínek. Pokud by právě práce v noci byla stěžejním problémem, nachází se zaměstnanec v ochranné době a výpověď mu dát nemůžete (pokud je nezpůsobilost pro práci v noci pouze dočasná).

Podle judikatury Nejvyššího soudu je v dispozici zaměstnavatele, kterou z uvedených dvou alternativ upřednostní, tedy zda převede zaměstnance na jinou práci nebo zda mu dá výpověď. Zaměstnanci nevzniká právo na odstupné. Pokud není hlavním důvodem nezpůsobilosti noční práce, můžete zaměstnanci dát výpověď, pokud to hlavním důvodem je, bohužel tak učinit nemůžete.

V případě, že se rozhodnete zaměstnanci dát výpověď dle uvedeného ustanovení, je potřeba ji odůvodnit s ohledem na zdravotní nezpůsobilost ve vztahu k dané práci vycházející z lékařského posudku a dlouhodobost takové změny zdravotního stavu.

S pozdravem

JM

Odpovědět na dotaz