Právní poradna logo

Může si nový vlastník pozemku nárokovat vrácení terénních úprav do původního stavu?

Datum:21. 04. 2024 v 13:00
Poslední aktivita:09. 05. 2024 v 14:36
Zhlédnuto:406x
0

Dobrý den, delší dobu jsem měl v pronájmu (s příslibem budoucího prodeje) sousedův pozemek, o který se soused absolutně nestaral. V důsledku terénních úprav jsem byl nucen upravit výšku sousedova pozemku (max. do 1,5 m - aby nebylo potřeba souhlasu úřadů)

Soused se rozhodl mi pozemek neprodat a prodal ho někomu jinému.

Můj dotaz zní, jestli se může nový majitel dožadovat uvedení pozemku (tzn. terénních úprav) do původního stavu, nebo se předpokládá, že nový majitel přijímá pozemek tak, jak je v době nabytí pozemku (tzn. včetně mnou provedených terénních úprav).

Děkuji,

Vojta

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

odpověď na Vaši otázku záleží na tom, jestli jste dostal souhlas ze strany pronajímatele s provedením změn na nemovité věci.

Podle § 2220 odst. 1) občanského zákoníku máte jako nájemce právo provést změnu věci jen s předchozím souhlasem pronajímatele; byla-li nájemní smlouva uzavřena v písemné formě, vyžaduje i souhlas pronajímatele písemnou formu.

Podle § 2220 odst. 2) občanského zákoníku provede-li nájemce změnu věci bez souhlasu pronajímatele, musí uvést věc do původního stavu, jakmile o to pronajímatel požádá, nejpozději však při skončení nájmu věci. Neuvede-li nájemce na žádost pronajímatele věc do původního stavu, může pronajímatel nájem vypovědět bez výpovědní doby.

Pokud jste provedl změny na nemovité věci bez souhlasu pronajímatele, tak nemáte nárok na náhradu nákladů na změnu nemovité věci nebo na náklady spojené s uvedením nemovité věci do původního stavu. V případě souhlasu pronajímatele máte nárok na vyrovnání s pronajímatelem podle míry zhodnocení nemovité věci.

Jako nájemce si však můžete vzít vše, co jste do nemovité věci vložil nebo na ni vnesl vlastním nákladem, pokud se tím nezhorší podstata nemovité věci nebo neztíží-li se tím nepřiměřeně její užívání.

Předpokládám, že Váš nájem nemovité věci skončil. Pokud při ukončení nájmu souhlasil pronajímatel s převzetím nemovité věci v upraveném stavu, tak nemáte povinnost uvádět nemovitou věc do původního stavu.

Odpovědět na dotaz