Právní poradna logo

Návrat po rodičovské dovolené, jiné platové ohodnocení

Datum:26. 04. 2023 v 10:16
Poslední aktivita:02. 05. 2023 v 15:19
Zhlédnuto:2112x
0

Dobrý den,

v dubnu 2023 se má vrátit zaměstnankyně po dvou po sobě jdoucích rodičovských dovolených. V tuto chvíli si zažádala o neplacené volno z důvodu neumístění dítěte do školky (nastoupí tak srpen 2023). Během rodičovské dovolené bylo její pracovní místo zrušeno. Máme povinnost jí nabídnout jiné pracovní místo?

Nabídli jsme jí jiné pracovní místo, s čímž zaměstnankyně souhlasí. Při domlouvání podmínek jsme zjistili, že její platové ohodnocení bude v nižší platové třídě (7. třída) než byla zařazena před rodičovskou dovolenou na zrušeném pracovním místě (8. třída). Máme povinnost ji zařadit do původní 8. platové třídy, i když místo, které bude zastávat, máme zařazeno do 7. platové třídy?

Děkuji moc za odpověď.

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

pokud bylo místo zrušeno v době, kdy zaměstnankyně čerpala mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, je možné dát zaměstnankyni výpověď z organizačních důvodů. Výpověď je však možné dát až po skončení rodičovské dovolené (rodičovská dovolená je tzv. ochrannou dobou, během níž výpověď z tohoto důvodu dát nelze).

V případě výpovědi se uplatní dvouměsíční výpovědní doba (nebyla-li sjednána výpovědní doba delší). Pokud byla pracovní pozice zrušena a zaměstnavatel nemůže po návratu do práce zaměstnankyni přidělovat práci dle pracovní smlouvy, jednalo by se o překážky v práci na straně zaměstnavatele, přičemž zaměstnankyni by ve výpovědní době náležela náhrada mzdy/platu ve výši průměrného měsíčního výdělku. V případě výpovědi z organizačních důvodů by měla zaměstnankyně poté nárok na odstupné v souladu se zákoníkem práce (trojnásobek průměrného měsíčního výdělku, pokud pracovní poměr trval alespoň 2 roky).

V případě výpovědi pro nadbytečnost nemá zaměstnavatel povinnost nabídnout zaměstnankyni jinou pracovní pozici (a můžete tedy uplatnit výše uvedený postup). Pokud však jinou pozici nabídnete a zaměstnankyně s nabídkou souhlasí, půjde o změnu obsahu pracovního poměru na základě dohody, tj. i zaměstnankyně tak vyjadřuje souhlas se změnou pracovní pozice a jinou výší mzdy. Pokud by s nabídkou nesouhlasila, nemusí na změnu pracovní smlouvy přistoupit a Vám pak pravděpodobně nezbyde nic jiného než situaci řešit výpovědí za výše uvedených podmínek.

Pokud jde o změnu výše mzdy/platu, je třeba dodržet zásadu rovného odměňování a zákazu diskriminace, tj. za stejnou práci, resp. práci stejné hodnoty by zaměstnanci měli dostávat stejnou odměnu. Pokud by zaměstnankyně nově vykonávala práci spadající do 7. platové třídy a dostávala by vyšší plat než ostatní zaměstnanci, kteří vykonávají tutéž práci (a zároveň by neexistovalo jiné odůvodnění jejího vyššího příjmu, např. vyšší dosažené vzdělání nebo vyšší odbornost, delší předchozí praxe, vyšší zodpovědnost apod.), mohlo by docházet k diskriminaci v oblasti odměňování. Při sjednání nové výše mzdy je tedy třeba brát v úvahu i tyto okolnosti.

Henrieta Hovanová, advokátka

Dana Provázková, advokátní koncipientka

DELTA legal, advokátní kancelář s.r.o. - https://deltalegal.cz

Odpovědět na dotaz