Právní poradna logo

Návštěva u lékaře

Datum:06. 06. 2023 v 18:07
Poslední aktivita:15. 06. 2023 v 12:57
Zhlédnuto:448x
0

Dobrý den, prosím můžete mi vysvětlit jestli může zaměstnavatel psát dovolenou za návštěvu u lékaře? Přítel pracuje jako řidič kamionu a má nepravidelnou pracovní dobu, nikdy neví kdy mu směna skončí a pracuje od pondělí do pátku, takže si doktora nemůže naplánovat. V zákoníku je napsáno, že k lékaři se má chodit ve svém volnu pokud to je možné,ale když to není možné tak má zaměstnavatel umožnit návštěvu u lékaře na nezbytně nutnou dobu . Když se přítel tímto ohradil, zaměstnavatel mu řekl, že je to podle zákoníku. Tak jak tomu mám rozumět? Kde si případně může přítel stěžovat? Děkuji

Odpovědi (1)

1

Dobrý den,

návštěva lékaře, která spadá do pracovní doby zaměstnance, je tzv. jinou důležitou osobní překážkou v práci, podrobněji upravenou Nařízením vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci.

V souladu s Nařízením se pracovní volno s náhradou mzdy poskytne jen v případě, že vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu. Předpokládá se tedy, že zaměstnanec by se měl objednávat k lékaři přednostně na dobu, která nespadá do jeho pracovní doby (např. při směnném provozu na dobu mimo plánovanou směnu apod.). Samozřejmě ne vždy je možné toto dodržet, např. kvůli ordinačním hodinám ošetřujícího lékaře, které se plně kryjí s pracovní dobou zaměstnance, v případě, kdy je třeba navštívit lékaře akutně bez předchozího objednání nebo ve Vámi zmíněném případě, kdy přesná délka směny nemusí být předem známa.

Pokud má zaměstnanec u lékaře vyšetření naplánováno, musí včas požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna. Jinak je zaměstnanec povinen uvědomit zaměstnavatele o návštěvě lékaře a její předpokládané délce ihned, jakmile je to možné. Zároveň má zaměstnanec povinnost návštěvu lékaře zaměstnavateli prokázat, nejčastěji doložením propustky potvrzené lékařem nebo jiným potvrzením.

Náhradu mzdy poskytne zaměstnavatel zaměstnanci pouze za dobu nezbytně nutnou a pouze pokud bylo vyšetření nebo ošetření provedeno v tzv. nejbližším zdravotnickém zařízení, tj. v takovém zařízení, které je (s ohledem na zdravotní pojišťovnu zaměstnance) nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou péči poskytnout. Pokud tato podmínka není dodržena a je zvoleno jiné než nejbližší zdravotnické zařízení, má zaměstnanec sice stále nárok na pracovní volno na nezbytně nutnou dobu (která bude v tomto případě zpravidla delší), náhradu mzdy však obdrží jen za období, které by odpovídalo návštěvě nejbližšího zdravotnického zařízení. Nezbytně nutná doba přitom není nikde přesně definována a posuzuje se individuálně, přičemž je třeba zahrnout i cestu tam a zpět i dobu čekání na vyšetření. Není vyloučeno, že v některých případech bude třeba uvolnit zaměstnance i na celý den.

Pokud Váš přítel nemůže absolvovat návštěvu lékaře mimo svou pracovní dobu, měl by tedy postupovat dle výše uvedených pravidel, tj. návštěvu lékaře zaměstnavateli včas oznámit a její absolvování následně doložit. Zaměstnavatel má v takovém případě povinnost návštěvu lékaře zaměstnanci umožnit, přičemž se bude jednat o překážku v práci na straně zaměstnance, s náhradou mzdy dle výše uvedených pravidel. V žádném případě nemůže zaměstnavatel bez dalšího automaticky požadovat, aby kvůli návštěvě lékaře čerpal Váš přítel dovolenou.

Pokud zaměstnavatel Vašeho přítele nepostupuje v souladu se zákoníkem práce a není ochoten k další diskuzi a nápravě, může se Váš přítel obrátit na oblastní inspektorát práce s podnětem k provedení kontroly u tohoto zaměstnavatele. V rámci podnětu je třeba uvést, o kterého zaměstnavatele se jedná a k jakému porušení pracovněprávních předpisů dochází.

V této souvislosti upozorňujeme, že inspektorát nevymáhá nároky zaměstnanců, pouze prověřuje dodržování pracovněprávních předpisů a v případě porušení ukládá sankce zaměstnavateli. Nároky zaměstnanců (zjednání nápravy / odškodnění pro konkrétního zaměstnance) je třeba vymáhat soudní cestou.

Michal Zahradník, advokát

Dana Provázková, advokátní koncipientka

DELTA legal, advokátní kancelář s.r.o. - https://deltalegal.cz

Odpovědět na dotaz