Právní poradna logo

Neuskutečněný zájezd - kompenzace (nejen za letenku)

Datum:28. 03. 2023 v 11:48
Poslední aktivita:04. 04. 2023 v 12:18
Zhlédnuto:2212x
0

Následující případ:

Obracím se na Vás s žádostí o pomoc a radu. Uzavřel jsem dne 10. 1. 2022 smlouvu o zájezdu přes cestovní agenturu Invia.cz, a.s. s cestovní kanceláří LMX Touristik (Německo) pro dvě osoby (cena 2 126,18 €), zájezd měl být od 1.2.2022 do 9.2.2022.

Na letišti při odletu však bylo let odložen z důvodu špatného počasí v destinaci o několik dní (odlet měl být 4.2.2022). Navíc mi nebyly poskytnuty žádné informace. Kvůli tomuto všemu jsem poslal agentuře storno.

Dne 24.2.2022 mi bylo od agentury sděleno, že cestovní kancelář se vyjádřila, že bych mohl mít nárok až na 600 € a toto si mohu vyžádat u jejich partnera FairPlane. Na toho jsem se obrátil, ale ani tak jsem do dnešního dne neobdržel žádné peníze.

Můžete mi prosím poradit, co mám v této situaci dělat? Je možné se obrátit na LMX Touristik a žádat vyšší odškodnění přímo po nich? Mělo se jednat o dovolenou, pro mě je toto však chmurou.

Děkuji za odpověď

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

primárně je potřeba se podívat do uzavřené smlouvy o zájezdu a ujasnit si, zda se smlouva o zájezdu řídí českým právem, protože přes evropskou úpravu v oblasti zájezdů, kterou je směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách atd. není právní úprava v evropských zemích zcela identická.

Nicméně, i pokud by ve smlouvě o zájezdu byla stanovena volba rozhodného práva odlišná, než je právo země Vašeho obvyklého bydliště (předpokládám tedy české), stejně byste neměl být zbaven ochrany, které Vám příslušná kogentní ustanovení právního řádu České republiky poskytují, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila.

Dále je důležité, kdy jste cestovní kanceláři poslal zmiňované "storno".

Zákazník má totiž před zahájením zájezdu právo kdykoliv od smlouvy odstoupit dle ustanovení § 2533 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ").

Ale je nutné tak učinit opravdu před zahájením zájezdu, tedy ve Vašem případě, když počátek zájezdu byl posunut na den 4. 2. 2022, tak do tohoto dne.

V případě odstoupení od smlouvy se smlouva o zájezdu od počátku ruší, což znamená, že strany si jsou povinny vrátit vše, co z ní obdržely, a to nejpozději do 14 dnů po ukončení závazku ze smlouvy dle ustanovení § 2534 OZ.

Jelikož se ve Vašem případě jednalo o změnu podstatné náležitosti smlouvy o zájezdu, svědčilo Vám právo na odstoupení ze smlouvy o zájezdu.

Je však třeba důsledně prostudovat příslušnou smlouvu, jelikož je možné, že přímo smlouva o zájezdu upravuje tato konkrétní práva a povinnosti. Je tedy třeba z ní vycházet, pokud se samozřejmě neodchyluje od kogentních ustanovení OZ, tedy takových, od kterých není možné se odchýlit. S tím je následně vhodné se obrátit na odborníka a věc s ním po právní stránce prokonzultovat.

Pokud jste tedy ale od smlouvy od zájezdu odstoupil včas (viz výše), máte nárok na vrácení veškerých uhrazených plateb za zájezd.

Pokud Vám cestovní kancelář peněžní prostředky nezaslala, můžete jim poslat výzvu k plnění ve smyslu ustanovení § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Pokud ani na tuto výzvu nebudou reagovat, je možné se obrátit na soud s žalobou na plnění.

Odpovědět na dotaz