Právní poradna logo

Vyúčtování přeplatku po ukončení nájmu

Datum:21. 02. 2024 v 23:04
Poslední aktivita:01. 03. 2024 v 13:38
Zhlédnuto:530x
0

Dobrý den,

po dobu více než 8 let jsme měli v pronájmu RD na bázi ročních smluv. Po několikanásobných problémech neřešených pronajímateli poslední 3 roky jsme nájem ukončili.

Nájem běžel na roční bázi, poslední od 05/22 do 05/23.

Pronajímatelé s prodloužením a novou smlouvou každoročně meškali (jen jeden ze spousty neřešených problémů). U tohoto posledního roku nám došla trpělivost a našli jsme si nový pronájem.

2 měsíce před ukončením jsme jim ukončení řádně oznámili, kde ke konci 10/23 došlo k předání domu.

Máme předávací protokol, bez závad.

Depozit činil 35 tisíc. K vrácení došlo až po apelu k 4.11, ale pouze v částce 28.682 Kč, kde si pronajímatel přeúčtoval nedoplatek na elektřině a vodě, ke kterému jsme podklady nikdy neviděli (za 8 let jsme viděli jen 1 rok, tuším 2019).

Co neuzavřeli, je přeúčtování plynu, kde se kvůli extrémnímu navýšení bavíme o částce přibližně 70 tisíc (jelikož jde o období, kdy byl plyn vypnutý, odhadujeme to na cca tuto sumu).

Vyjádření pronajímatele k plynu je, že se neumí dostat k vyúčtování a musí požádat o výpis. A od této zprávy 4. 11. pronajímatel přestal komunikovat.

Každý měsíc jim píšeme sms a zprávy, kdy vše hodlají vyúčtovat, ale bez odpovědi.

Chci se zeptat, jaké máme možnosti a kdy se obrátit na advokáta, protože od řádného ukončení nájmu je to již 4 měsíce bez odpovědi a zamlčování se.

Protokol máme bez závad, platby a zálohy jsou definovány ve smlouvě, doložitelné výpisem.

Ve smlouvě není ale definováno zúčtovací období, pouze exaktní částky pro nájem, stočné, elektřinu a plyn, které pronajímatel odmítal přepis energií.

Děkuji za radu,

s pozdravem

Peter M.

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

děkujeme za dotaz, z něhož rozumíme, že po několik let jste měli pronajatý rodinný dům. Po dobu trvání nájmu jste hradili jak nájem, tak i zálohy na energie, které Vám pronajímatel (až na jednu výjimku) nevyúčtoval. V dotazu dále uvádíte, že v návaznosti na skončení posledního nájmu nebyl doposud vyúčtován plyn a že pronajímatel provedl srážku z jistoty depozita.

Nutno předeslat, že bez znalosti konkrétních nájemních smluv jsme v tuto chvíli schopni posoudit Vaše případné nároky pouze v obecné rovině. Ve Vašem případě se také nebude možné přímo opřít o ustanovení týkající se nájmu a vyúčtování energií v bytě, neboť na nájem domu se podle § 2236 obč. zák. tato ustanovení použijí (pouze) přiměřeně. Již jen z těchto skutečností bychom doporučili oslovit advokáta a konzultovat s ním jednotlivé nároky a další postup.

Vyjdeme-li podpůrně z ustanovení týkajících se nájmu bytu, mohly by Vám v obecné rovině svědčit následující nároky vůči pronajímateli:

  • nárok na předložení vyúčtování a doložení skutečné spotřeby energií až za 3 roky zpětně;
  • nárok na případný přeplatek na službách (včetně plynu) až za 3 roky zpětně;
  • nárok na doplacení stržené části jistoty (depozita), pokud by se na podkladě vyúčtování ukázalo, že srážka byla provedena neoprávněně;
  • zákonný úrok z jistoty (depozita) za celou dobu od jeho poskytnutí;
  • nárok na zaplacení pokuty za nepředložení vyúčtování energií za 3 roky zpětně ve výši 50 Kč za každý den prodlení a jedno vyúčtování (v krajním případě by tato pokuta mohla v souhrnu činit až 109 tis. Kč – tuto částku se nám již podařilo pro klienta vymoci; jednalo se však o nájemce bytu, nikoli rodinného domu, jak je tomu u Vás);
  • úrok z prodlení z dlužných částek a případně také náklady spojené s vymáháním těchto nároků.

S ohledem na to, že všechny výše uvedené nároky se promlčují (v zásadě po 3 letech), doporučujeme v případě odhodlání věc řešit oslovit advokáta co nejdříve. V případě promlčení některého z nároků je vymahatelnost takového nároku prakticky nemožná.

V případě, že některý z uvedených nároků Vám svědčí, bude v dalším kroku nutné tento nárok u pronajímatele uplatnit (doporučujeme písemně s doložením doručení), a to i případně prostřednictvím předžalobní výzvy zpracované advokátem. V případě, že pronajímatel nesplní své povinnosti ani v dodatečné lhůtě, bude možné přistoupit k soudnímu vymáhání Vašich nároků.

S touto problematikou máme přímé zkušenosti, proto jsme případně k dispozici.

S pozdravem,

Mgr. Martin Heinzel

vedoucí advokát

heinzel@plegal.cz

PEYTON legal

Odpovědět na dotaz