Právní poradna logo

Odklad výkonu trestu

Datum:10. 08. 2022 v 13:37
Poslední aktivita:10. 08. 2022 v 16:14
Zhlédnuto:2721x
0

Potřeboval bych poradit jestli je možné vícekrát žádat o odklad výkonu trestu ze závažných rodinných důvodů.

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

předpokládám, že dotaz směřuje k možnosti odkladu výkonu trestu odnětí svobody v případě, že již dříve byl odklad výkonu trestu rozhodnutím povolen.

Dle trestního řádu je možné žádat o odklad výkonu trestu v podstatě dvakrát. Při prvním odkladu výkonu trestu odnětí svobody může předseda senátu výkon trestu odložit nejdéle na dobu tří měsíců, a to pouze z důležitých důvodů.

Při druhé žádosti může předseda senátu opět rozhodnout o povolení odkladu výkonu trestu, přičemž celková doba odkladu může být stanovena maximálně na dobu 6 měsíců od pravomocného uložení trestu v odsuzujícím rozsudku.

V případě druhé žádosti však předseda může odklad výkonu trestu povolit pouze výjimečně a za splnění následujících podmínek:

- Trest odnětí svobody uložený v odsuzujícím rozsudku svojí výměrou nepřevyšuje jeden rok

- Doposud nedošlo k zahájení výkonu trestu odnětí svobody

- Žádost o odklad výkonu trestu musí obsahovat zvlášť důležité důvody (zatímco při první žádosti postačí pouze důležité důvody)

Zvlášť důležité důvody (mohou být obecně jakékoli, tedy i rodinné) se oproti důležitým důvodům liší v jejich opravdu mimořádné tíživosti pro odsouzeného či jeho okolí. Musí z nich být patrné, že v případě nepovolení odkladu výkonu trestu by měl výkon trestu pro odsouzeného či jeho rodinu mimořádně těžké následky. Druhé povolení odkladu výkonu trestu tedy přichází v úvahu pouze v opravdu výjimečných a mimořádných situacích, kdy hrozící následky pro odsouzeného či jeho okolí by byly obzvláště tíživé.

Jako příklad lze uvést bytové problémy rodiny způsobené povodní, úmrtí v rodině a nutnost dočasné péče o nezletilé děti.

 
OdpovědělJiří Matzner10. 08. 2022 v 16:14

Odpovědět na dotaz