Právní poradna logo

Odškodnění uznaného pracovního úrazu (ušlá prémie, odměna)

Datum:06. 10. 2023 v 11:10
Poslední aktivita:24. 10. 2023 v 12:51
Zhlédnuto:407x
0

Dobrý den,

zaměstnanec utrpěl uznaný pracovní úraz. V jeho důsledku mu nebyla vyplacena pravidelná prémie, která je vázána mj. na přítomnost na pracovišti (max. limit dnů nepřítomnosti). Pokud by nevznikla pracovní neschopnost způsobena pracovním úrazem, pak by s největší pravděpodobností vyplacena prémie byla. Myslíte, že by zaměstnanec mohl uspět s uplatněním této prémie při požadavku vedle náhrady za ztrátu výdělku? Případně, jak požadavek vhodně formulovat.

Děkuji

Havránek

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz.

Pro komplexní posouzení daného případu je nutné znát řadu dalších okolností, jako např. zda byly prémie sjednány v pracovní smlouvě nebo v kolektivní smlouvě, zda a případě jaká jsou další kritéria přiznání prémie, tj. byly prémie navázány např. na přítomnost na pracovišti a současně na hospodářské výsledky zaměstnavatele.

Zcela zásadní je dále, zda bylo vyplacení prémie vázáno jen na naplnění objektivních skutečností, nebo má zaměstnavatel právo s konečnou platností rozhodnout o jejím přiznání.

V neposlední řadě záleží také na okolnostech pracovního úrazu. Pokud si ho způsobil zaměstnanec sám, nárok na prémie nejspíše nemá. Pokud by pracovní úraz zapříčinil pouze zaměstnavatel, bylo by nepřiznání nárokových prémií dle našeho názoru nesprávné. Pokud úraz zapříčinila třetí osoba, není vyloučeno, že by mohl zaměstnanec vymáhat škodu po ní.

S pozdravem,

Mgr. Tereza Dvořáková

Advokátka

dvorakova@plegal.cz

Odpovědět na dotaz