Právní poradna logo

Odvolání zaměstnance v době dočasné pracovní neschopnosti

Datum:31. 08. 2022 v 17:19
Poslední aktivita:18. 10. 2022 v 07:52
Zhlédnuto:6120x
0

Dobrý den, našla jsem na Vašich stránkách níže uvedený dotaz, ale po přihlášení jsem jej již nenašla.

Nejsme si jisti, zdali můžeme zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným, doručit v době jeho nemoci odvolání z vedoucího pracovního místa a tím ho "zbavit funkce"? Neplatí podle zákoníku práce nějaká ochranná doba, podle které musíme počkat s odvoláním, až se zaměstnanec vrátí do práce?

Potřebujeme odvolat vedoucího zaměstnance ve státní správě, který je dlouhodobě nemocný. Ještě před jeho PN bylo vyhlášeno výběrové řízení, do kterého se tento zaměstnanec nepřihlásil. Je jasné, že výpověď mu dát nemůžeme, ale nechceme mít na jedné pozici dva zaměstnance. Nástupce byl již vybrán v rámci VŘ.

Prosím o nasměrování k odpovědi. Děkuji. Soňa Hrdličková

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

podařilo se nám dohledat odpověď, kterou jste zřejmě hledala na webu této právní poradny:

Doručit zaměstnanci uvedenou písemnost v době jeho dočasné pracovní neschopnosti (překážky v práci) zaměstnavatel může a odvolání bude mít tomu odpovídající účinky. Žádná ochranná doba (mezi které patří až na výjimky i doba, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným) se neuplatní, protože ta omezuje zaměstnavatele v ustanovení § 53 zákoníku práce pouze co do dání výpovědi z pracovního poměru (jde o právní úpravu zákazu výpovědi).

Proto také pro odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa doručené mu v době jeho nemoci platí pravidlo obsažené v ustanovení § 73a odst. 1 zákoníku práce, že výkon práce na pracovním místě vedoucího zaměstnance končí dnem doručení odvolání, nebyl-li v něm uveden den pozdější.

JUDr. Petr Bukovjan 03. 06. 2021 v 14:22

Dotaz je k dispozici zde: https://www.pravniprostor.cz/poradna/otazka/odvolani-zamestnance-v-dobe-docasne-pracovni-neschopnosti

K odpovědi doplňujeme, že samotným odvoláním z vedoucího pracovního místa pracovní poměr nekončí, nejde-li o pracovní poměr založený jmenováním na dobu určitou, neboť v tomto případě pracovní poměr skončí uplynutím doby. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci navrhnout jinou pracovní pozici, která odpovídá jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci.

V případě, že zaměstnavatel nemá pro zaměstnance takovou práci nebo ji zaměstnanec odmítne, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce a současně je dán výpovědní důvod nadbytečnosti zaměstnance, neboť organizační důvody uvedené v § 52 písm. c) zákoníku práce nejsou v převážné většině případů důvodem pro odvolání zaměstnance, jeho odvoláním se sleduje personální obměna na vedoucím pracovním místě, které zůstává i nadále zachováno. Odstupné zaměstnanci náleží jen v případě rozvázání pracovního poměru po odvolání z místa vedoucího zaměstnance v souvislosti se zrušením pracovního místa v důsledku organizačních změn.

Doufáme, že Vám naše odpověď pomohla.

Odpovědět na dotaz