Právní poradna logo

Oznámení dluhu na zdravotním a sociálním pojistném

Datum:19. 09. 2022 v 00:01
Poslední aktivita:20. 09. 2022 v 14:20
Zhlédnuto:4352x
0

Mají zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezbečení nějakou zákonem stanovenou povinnost oznámit zaměstnavateli, že nemá řádně uhrazeno pojistné za své zaměstnance? Např. pravidelným zasíláním vyúčtování pojistného, jako je tomu v případě OSVČ? Nebo takovou povinnost nemá a může dojít k situaci, že se zaměstnavatel o neuhrazeném pojistném (ať už z jakýchokoliv důvodů, např. pácháním trestné činnosti) dozví až třeba po dvou letech po provedení kontroly, kdy již dosáhne vysokých částek a běží penále?

Odpovědi (1)

0

K Vašim dotazům uvádíme následující:

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojišťovny jsou ze zákona povinny vyměřovat a vymáhat dlužné pojistné, a to včetně penále. Žádné pravidelné zasílání vyúčtování pojistného (jako je tomu v případě OSVČ) u zaměstnavatelů neexistuje. Pokud ovšem zaměstnavatel řádně podává Přehledy o platbě pojistného za zaměstnance, pak prostým porovnáním předpisů a plateb zdravotní pojišťovna snadno existenci dluhu zjistí. Následným krokem ze strany zdravotní pojišťovny pak zpravidla bývá výzva k dobrovolné úhradě evidovaných nedoplatků (například telefonicky, e-mailem nebo datovou schránkou). Pokud není tento dluh ve stanovené lhůtě dobrovolně uhrazen, následně zahájí zdravotní pojišťovna v předmětné záležitosti správní řízení a vystaví platební výměr. Případně může zdravotní pojišťovna předepsat k úhradě dlužné pojistné a penále tzv. výkazem nedoplatků (nevztahují se obecné předpisy o správním řízení).

Přestože by zdravotní pojišťovna s největší pravděpodobností vyzvala společnost k úhradě případného nedoplatku, avšak taková zákonná povinnost neexistuje, doporučujeme, aby si zaměstnavatel existenci nedoplatků sám hlídal. V této souvislosti lze kontaktovat příslušnou zdravotní pojišťovnu telefonicky (popř. osobně) dle sídla podnikání společnosti s žádostí o informaci o aktuální výši případného dluhu a možného penále (zejména kvůli možnému prodlení mezi zjištěním a oznámením dluhu na straně zdravotní pojišťovny).

Sociální pojištění

Stejně jako v případě zdravotního pojištění Česká správa sociálního zabezpečení vyčíslí vzniklý dluh na pojistném (včetně penále) a informuje odpovídajícím titulem (platební výměr, výkaz nedoplatků), který je zaslán plátci pojistného – dlužníkovi k úhradě. Jestliže dlužník svůj dluh neuhradí, je následně přistupováno k vymáhání této pohledávky, a to cestou správní exekuce.

Ani v tomto případě nelze zcela vyloučit situaci, že se zaměstnavatel o neuhrazeném pojistném dozví od České správy sociálního zabezpečení až po delší době – opět neexistuje zákonná povinnost. Z tohoto důvodu doporučujeme společnosti ověřit si existenci případného dluhu ve vztahu k sociálnímu pojištění. Česká správa sociálního zabezpečení má na svých webových stránkách online službu Informace o stavu pohledávek na pojistném a penále pro právnické osoby, kde si společnost po přihlášení prostřednictvím své datové schránky může sama jednoduše zobrazit případné nedoplatky na pojistném vč. penále.

Odpovědět na dotaz