Právní poradna logo

Papoušci

Datum:18. 07. 2022 v 13:18
Poslední aktivita:01. 08. 2022 v 10:26
Zhlédnuto:2798x
0

Mám problém se sousedem - jakoby chovatelem papoušků. Bydlíme v obci Předměřice nad Labem, v zástavbě rodinných domů a soused který se přistěhoval cca před 5 lety začal chovat papoušky, kteří řvou celý den. Bohužel jsem nepochodil s žádostí o pomoc na obci , hygieně a ani na KHS . Obec tvrdí že udělala vše , jelikož obeslala zmíněné úřady (ty se ale dostavily na předem ohlášenou kontrolu a navíc je soused ani nepustil na pozemek). Hygiena tvrdí, že od roku 2015 - 2016 již toto neměří a tak že jim to nepřísluší řešit .

Osobně jsem se zkoušel domluvit, ale po spršce nadávek a výhružek to nikam nevedlo. Několikrát tu také byla i PČR + MP Hradce králové. Bohužel se vždy snažili sousedovi domluvit, ale tomu druhý den otrnulo a pokračuje vše dále. Také jsem podal podnět na stavební odbor HK, jelikož dle obce voliéry na pozemku přesahují koeficient zastavitelnosti + nejsou v dostatečné vzdálenosti od sousedů. Také jsem byl na konzultaci u hejtmana Královehradeckého kraje p. Červíčka.

Soused navíc neustále, když je za plotem, vyhrožuje a sprostě uráží .

Děkuji Satranský Marek

Odpovědi (1)

0

Hluk, jehož zdrojem je sousedské soužití, lze obecně klasifikovat jako tzv. imise, se kterými operuje občanský zákoník v ustanovení § 1013 odst. 1, jímž deklaruje, že vlastník se musí zdržet všeho, co působí, že opad, voda, kouř, prach a mimo jiné i hluk, vnikají na pozemek jiného vlastníka, obvykle souseda, v tomto případě na Váš pozemek. Vnikáním imisí může vlastník omezovat souseda v obvyklém užívání pozemku. Zákonodárce se v ust. § 1012 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku („OZ“) snaží obdobným situacím předcházet a zakazuje vlastníkům nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit.

Výše uvedená ustanovení judikatura a odborná literatura dlouhodobě vykládá tak, že právo ochrany svědčí nejenom vlastníkům pozemku, ale také nájemců a všem, kteří narušením dotčeni a k tomu, přestože nejsou přímými sousedy.

Legislativa, jež užívá pojem „nad míru přiměřenou místním poměrům“, taxativně nevymezuje, co je takovou měrou míněno. Některý hluk je potřeba strpět, pokud ale hluk překračuje hygienické limity, které jsou stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, jedná se o nepřiměřený hluk. Uvedené nařízení vlády se ale nevztahuje přímo na hluk z užívání bytu.

Obrátit se na policii lze především v případě rušení nočního klidu. Pokud hluk přesahuje zákonné limity, nebo je podezření, že by k tomu mohl být způsobilý, je možné kontaktovat krajskou hygienickou stanici a žádat o měření hluku, nelze ale vyloučit, že tento úkon bude zpoplatněn.

V každém případě je potřeba posuzovat konkrétní okolnosti hluku, v jakou denní dobu působí, jak často, jakou měrou. Jak sám uvádíte, snažil jste se využít zásahu policie, nicméně ta pravděpodobně nevyhodnotila, že se by jednalo o přestupek. Při přetrvávajících hlukových imisí můžete využít tzv. sousedskou žalobu, kterou byste se mohl domáhat zdržení jednání souseda, aby již dále nepokračoval v hlukových imisích (tzv. negatorní žaloba). K žalobě je vhodné doložit zprávu o měření hluku. Pokud by vám soud dal za pravdu a domohl byste se pravomocného rozsudku, který by sousedovi uložit povinnost zdržet se určitého jednání, a soused by tuto povinnost dále porušoval, lze vůči němu nařídit exekuci na nepeněžité plnění, kdy exekutor jej může k plnění této povinnosti ukládáním pořádkových pokut, a to i opakovaných.

Pokud si přejete, rádi Vám občanskoprávní žalobu proti sousedovi sepíšeme, naše sazba je 2.500 Kč/hod. + DPH.

 
OdpovědělFrantišek Tikal01. 08. 2022 v 10:26

Odpovědět na dotaz