Právní poradna logo

Potvrzení o zásahu SDH při požáru

Datum:12. 07. 2023 v 14:55
Poslední aktivita:25. 07. 2023 v 12:27
Zhlédnuto:421x
0

Dobrý den, prosím o informaci, zda je možné a případně kde zažádat o potvrzení o zásahu JSDH při požáru v pracovní době pro zaměstnance.

Velice děkuji.

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

z Vašeho dotazu rozumíme, že potřebujete prokázat a doložit zaměstnavateli nepřítomnost v práci z důvodu účasti na zásahu JSDH v pracovní době.

JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů – je jednotka požární ochrany, zřízena obcí v samostatné působnosti v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (dále jen „ZoPO“). JSDH jsou nepominutelnou složkou při zabezpečení území obce před požáry a jinými mimořádnými událostmi a činnost v JSDH při hašení požáru se považuje dle § 65 odst. 2 ZoPO za výkon občanské povinnosti.

Dle § 200 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „ZP“) je výkon občanské povinnosti považován za překážku v práci na straně zaměstnance z důvodu obecného zájmu. Tuto překážku v práci musí daný zaměstnanec oznámit a prokázat zaměstnavateli. Za tímto účelem je zaměstnanec oprávněn požadovat součinnost od osoby, ve vztahu, k níž překážka v práci nastala.

V praxi to může fungovat i tak, že si zaměstnanec od dotčené osoby nechá potvrdit písemné potvrzení, které si za tím účelem sám připraví. Některé osoby, od nichž bývá potvrzení požadováno, používají vlastní vzor potvrzení.

Pokud jde o Váš případ, překážku v práci z důvodu účasti na zásahu JSDH by mělo být možné prokázat např. doložením kopie zprávy o zásahu, kterou povinně vystavuje velitel zásahu. Zpráva o zásahu musí být vyhotovena do 6 dnů od ukončení zásahu a obsahuje zejména tyto informace:

• údaje o silách a prostředcích na místě zásahu;

• hodnocení situace na místě zásahu v době příjezdu první zasahující jednotky;

• popis nasazení jednotek; a

• záznam o poskytnutí osobní a věcné pomoci.

Zpráva o zásahu obsahuje v části „Využitá osobní pomoc“ výčet osob, které se zúčastnily zásahu (ať už se jedná o člena JSDH anebo jen „kolemjdoucího“ vyzvaného velitelem zásahu k pomoci). Zákon, ani jiný právní předpis nestanoví, jakou formou musí osoba zúčastněná na zásahu prokázat svému zaměstnavateli důvod své nepřítomnosti v práci. Prokázání účasti na zásahu by tak mělo být možné právě doložením kopie zprávy o zásahu podepsané velitelem zásahu.

Za účelem prokázání a doložení nepřítomnosti v práci v pracovní době z důvodu účasti na zásahu JSDH proto doporučujeme kontaktovat příslušného velitele zásahu a požádat ho o vyhotovení kopie zprávy o zásahu, kterou následně předložíte zaměstnavateli. Pokud by velitel zásahu odmítl vyhotovit a předat kopii zprávy o zásahu (např. z důvodu, že zpráva obsahuje citlivé údaje nebo osobní údaje dalších zúčastněných osob), je možné využít některý z volně dostupných vzorů potvrzení o zásahu, které se nachází na webových stránkách Hasičského záchranného sboru České republiky, např. zde: HZS Karlovarského kraje - Žádost o potvrzení o zásahu jednotek PO - Hasičský záchranný sbor České republiky (hzscr.cz), a požádat velitele zásahu o podpis tohoto potvrzení.

Závěrem doporučujeme (zejména v případě, že se stejná překážka v práci, tj. účast na zásazích JSDH, opakuje vícekrát, ač nepravidelně), aby se zaměstnanec se zaměstnavatelem předem dohodli na konkrétním způsobu, jakým bude překážka v práci prokázána. Postup zaměstnance při prokazování překážek v práci může být upraven i vnitřním předpisem zaměstnavatele. Navíc není ani vyloučeno, že zaměstnavatel zaměstnanci natolik důvěřuje, že prokázání určité překážky v práci nebude vyžadovat, případně mu postačí prokázání jen některých rozhodných skutečností pro existenci překážky v práci.

Michal Zahradník, advokát

Martin Jonek, advokátní koncipient

DELTA legal, advokátní kancelář s.r.o. - https://deltalegal.cz

Odpovědět na dotaz