Právní poradna logo

Povinnosti vedoucího sportovního spolku ve vztahu k rodičům

Datum:27. 11. 2022 v 09:42
Poslední aktivita:30. 11. 2022 v 19:05
Zhlédnuto:1616x
0

Dobrý den,

moje dcera navštěvuje klub orientačního běhu. Klub pořádá akce i o víkendech, což zasahuje do času, který mi soud vyměřil pro setkávání s dcerou (Jsem rozvedený.)

Nedávno jsem matce i vedoucím klubu oznámil, že si nepřeji, aby se dcera účastnila víkendové akce, která se překrývala se soudem nařízeným společným víkendem.

I přes můj výslovný nesouhlas dcera na akci nakonec odjela.

Můj dotaz zní:

Potřebuje vedoucí pro účast dítěte na víkendové akci souhlas obou rodičů?

Nebo alespoň jednoho rodiče?

Nebo především rodiče, který má inkriminovaný víkend dítě v péči?

Odpovědi (1)

1

Dobrý den,

Nejprve k Vašemu dotazu:

Vedoucí akce pro účast dítěte na ní nepotřebuje souhlas obou rodičů, postačí souhlas alespoň jednoho rodiče, a to na základě § 892 odst. 2 občanského zákoníku: „Rodiče zastupují dítě společně, jednat však může každý z nich; ustanovení § 876 odst. 3 platí obdobně.“ § 876 odst. 3 pak zní následovně: „Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě, která je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.“

Zároveň vedoucí akce nemá povinnost zjišťovat, zda a případně jak máte soudem určený styk s nezletilým dítětem.

Matka má však povinnost soudem určený styk respektovat, k tomu tedy musí přizpůsobovat i program Vaší dcery a dceru na styk připravit, a především ho umožnit. K neuskutečnění styku může dojít pouze z vážných důvodů, jako je např. nemoc dcery, a o tom je Vás matka povinna předem informovat.

Pokud by matka nerespektovala soudem stanovené termíny styku, máte možnost obrátit se na soud s návrhem na výkon rozhodnutí, toto by však měl být až krajní prostředek. Soud by pak mohl matce uložit pokutu až do výše 50.000,-Kč (lze uložit i opakovaně), v krajním případě by soud mohl rozhodnout o odnětí dítěte.

Dovolím si však připomenout, že na prvním místě je vždy nejlepší zájem dítěte, proto by bylo vhodné se s matkou pokusit dohodnout. Pokud by tedy Vaše dcera toužila se účastnit její oblíbené akce, bylo by vhodné pokusit se s matkou dohodnout na náhradním termínu styku s dcerou a účast na akci jí umožnit.

 
OdpovědělJiří Matzner30. 11. 2022 v 19:05

Odpovědět na dotaz