Právní poradna logo

Právo na vydržení při pochybení státu

Datum:01. 09. 2022 v 17:05
Poslední aktivita:18. 10. 2022 v 07:50
Zhlédnuto:1841x
0

Dobrý den,

ráda bych se zeptala, jak bude posuzováno právo na vydržení, když oprávnění majitelé neměli po dobu delšínež 40 let z důvodů zmatků na katastru žádné informace o tom, že jako dědicové se stali majiteli nemovitosti a nemohli tudíž své právo uplatnit.

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

bohužel z Vašeho dotazu nejsou zřejmé konkrétní okolnosti případu, zejména to, na základě jakých skutečností byla/ stále je předmětná nemovitá věc nevlastníky držena.

Podle toho, co uvádíte, by připadalo v úvahu mimořádné vydržení. Tento institut umožňuje vydržet vlastnické právo k nemovité věci i jen na základě jejího dlouhodobého užívání, přičemž podmínkou je poctivý úmysl držitele. Ten spočívá v tom, že držitel dotčenou věc skutečně užívá, i když k ní nemá žádný nabývací titul, kterým by mohl prokázat své vlastnické právo. Co se týká délky užívání, stanovuje zákon v případě mimořádného vydržení nemovitosti dobu 20 let.

Vzhledem k tomu, že ohledně postavení současných držitelů (nevlastníků) nemáme bližší informace, nejsme v tuto chvíli schopni posoudit, v nakolik silné pozici se držitelé nachází, resp. zda byly naplněny podmínky mimořádného vydržení, a tedy ani naději na úspěch právní obrany držitelů proti skutečným vlastníkům nemovitosti (dědicům).

Odpovědět na dotaz