Právní poradna logo

Překážky v práci

Datum:16. 04. 2024 v 12:31
Poslední aktivita:09. 05. 2024 v 14:34
Zhlédnuto:424x
0

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat na to, zda mohu podat výpověď, pokud jsem doma na překážkách, a zda má právo zaměstnavatel mě opakovaně posílat na stejnou mimořádnou interní prohlídku, pokud není spokojen s vyjádřením lékaře.

Obrátila jsem se na Vás, protože si momentálně nevím rady, jak řešit situaci se zaměstnavatelem, kterou Vám pro představu krátce nastíním.

Momentálně jsem v zaměstnaneckém poměru, kdy jsem byla podle praktického lékaře uznána jako pracovně neschopnou k výkonu určitého druhu práce a odeslána k odbornému vyšetření s tím, že toto vyšetření nevyloučilo, že je zdravotní problém způsobený z povolání, ale budou ještě prováděny v červnu testy. Nějaký čas jsem s tímto byla na neschopence a toto oznámila v práci zaměstnavateli, přinesla jsem také potvrzení od praktického lékaře a ukončila neschopenku s tím, že jsem zaměstnavatele požádala na základě potvrzení lékaře o převedení na jinou práci. Zaměstnavatel mě však nechal doma na překážce a vyžádal si mimořádnou lékařskou prohlídku přes závodního lékaře a následně mě objednal přes call centrum (přes team prevent sante). Já jsem zaměstnavateli sdělila, že můj praktický lékař je zároveň i závodním lékařem a u něj jsem také absolvovala vstupní lékařskou prohlídku do zaměstnání, a požádala jsem, aby mě tedy objednal u mé lékařky. Zaměstnavatel na toto nereagoval a objednal mě přes call centrum bez toho, aniž by je na tuto skutečnost upozornil. Já jsem si tedy přes call centrum přehlásila závodního lékaře a bylo mi sděleno, že je na toto měl zaměstnavatel upozornit. Nepřeji si mít složky se svou zdravotní dokumentací u cizích lékařů. Lékařskou prohlídku u závodního lékaře jsem tedy absolvovala, bylo mi vystaveno potvrzení, které jsem následně doručila do práce, a dále žádala zaměstnavatele o přeložení na práci vhodnou k mému zdravotnímu stavu (mám uznaný statut OZZ). Zaměstnavatele jsem kontaktovala několikrát telefonicky a bylo mi sděleno, že jsem šla na lékařskou prohlídku v jiný termín, než byl objednaný, a že stále čeká na vyjádření od lékaře. Znovu mě objednali k závodnímu lékaři, tentokrát k mému zároveň praktickému, a když jsem se dotazovala telefonicky, ohledně toho, kdy se můžu zastavit do práce pro potřebné formuláře k nové lékařské prohlídce, tak mi bylo sděleno, že vedení není v práci a neví, kdy tam budou. V den prohlídky jsem se tedy zastavila pro papíry v práci, ale ani pan ředitel ani personalistka nebyli přítomni, zástup nebyl žádný a ani mi nebyly zanechány formuláře např. na recepci, nikdo se mnou nekomunikoval. Dostavila jsem se tedy k závodnímu lékaři, který mi sdělil, že prohlídku neprovede, protože nemá formuláře a že vlastně ani neví co konkrétně by měl jiného do posudku uvést, když vše potřebné pro zaměstnavatele již sdělil. Lékařka mě tedy odkázala na call centrum s tím, že mám toto chování zaměstnavatele oznámit. Z call centra mi bylo sděleno, že zaměstnavatel podal odvolání a vyžádal si lékařskou prohlídku znovu. Sdělili mi také, že budou zaměstnavatele kontaktovat, proč mi nedali k této prohlídce formuláře.

Vůbec jsem nepochopila důvod jednání zaměstnavatele. V současné chvíli jsem stále na překážce a rozhodla jsem se podat výpověď tak, abych měla nárok na náhradu mzdy a popřípadě i odstupné. Nevím, proč zaměstnavatel takto jedná, co tímto sleduje a jak se mám vlastně v této situaci zachovat.

Proto jsem se rozhodla obrátit na Vás.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Brigita Mikulcová

Odpovědi (1)

0

Dobrý den, paní Mikulcová,

děkujeme Vám za dotazy, ke kterým Vám níže zasíláme vyjádření.

Co se týká Vašeho dotazu ohledně výpovědi, jakožto zaměstnanec jste oprávněna podat výpověď kdykoli během trvání pracovněprávního vztahu, tedy i v situaci, kdy jste zrovna na překážkách.

V případě Vašeho druhého dotazu však bohužel musíme konstatovat, že pro zaměstnavatele je vždy směrodatný pouze závěr lékařského posudku, který vydal poskytovatel pracovnělékařských služeb. Vzhledem k tomu, že jste však zaměstnavateli předložila zprávu svého ošetřujícího lékaře, postupoval tak Váš zaměstnavatel správně, když Vás poslal následně na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku ke svému vlastnímu poskytovateli pracovnělékařských služeb, aby závěr o pozbytí Vaší zdravotní způsobilosti bylo potvrzeno v relevantním zdravotním posudku. Konkrétně se jedná o oprávnění zaměstnavatele vyplývající z § 12 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče.

Pokud by se na základě uvedeného lékařského posudku ukázalo, že jste skutečně dlouhodobě zdravotně nezpůsobilá vykonávat přidělovanou práci, nesmí Vám zaměstnavatel práci za dosavadních podmínek přidělovat.

Vzhledem k tomu, že však bohužel nedisponujeme bližšími informacemi, nejsme ani my schopni adekvátním způsobem posoudit, z jakého důvodu se Váš zaměstnavatel rozhodl uvedeným způsobem postupovat.

I přesto bychom Vám v tuto chvíli určitě doporučovali se snažit s Vaším zaměstnavatelem dohodnout, aby Vám bylo umožněno mimořádnou lékařskou prohlídku řádně podstoupit a Vy jste tak získala relevantní podklad.

Samozřejmě, jak sama i uvádíte, další možností je podání výpovědi, avšak v takovém případě bychom Vás rádi upozornili, že v případě, že se zaměstnanec rozhodne podat výpověď sám z vlastní iniciativy, zákoník práce mu právo na odstupné bohužel nepřiznává.

V případě, že byste chtěla Vaši situaci a další případný postup vůči Vašemu zaměstnavateli blíže zkonzultovat, či pomoci s přípravou obsahu výpovědi, neváhejte se na náš pracovněprávní tým kdykoli obrátit, rádi Vám pomůžeme.

S pozdravem,

Mgr. Kateřina Lansdorfová

advokátka

lansdorfova@plegal.cz

PEYTON legal

Odpovědět na dotaz