Právní poradna logo

Přijdu o rentu pro nemoc z povolání po COVID když změním zaměstnání?

Datum:21. 03. 2023 v 19:54
Poslední aktivita:30. 03. 2023 v 16:47
Zhlédnuto:5168x
0

Dobrý den, vážený pane doktore, předem vás srdečně zdravím.

pracuji jako zdravotní sestra na soukromém dialyzačním středisku na nefrologické ambulanci již 27let.

Mám uznanou nemoc z povolání po prodělání COVID. Byl mi rovněž přiznám inv.důchod I.st.

Po ukončení pracovní neschopnosti jsem do práce nastoupila v únoru r.2022 a to na stejné pracoviště, ale s rozdílem, že nyní pracuji na poloviční pracovní úvazek, tj.20hodin týdně. Situace se, ale značně změnila a začala jsem být nejspíš trnem v oku moji nadřízené, vrchní sestře. Můj pracovní úvazek, který mi sami nabídli, je nyní pro ně nejspíš nedostačující a stále na mě tlačí s přesčasy, které mi neproplatí, pouze poskytne náhradní volno. (Můžu se bránit nebo na to zaměstnavatel má právo?) a také samozřejmě tlačí na vyšší výkon.

Vzhledem k mému zdravotnímu stavu, který je takřka neměnný, nejsem schopna takových výkonů dosáhnout, aniž by to neovlivnilo můj nynější zdravotní stav. Už tak je to pro mě náročné a tímto přístupem ze strany nadřízené vyčerpávající, hlavně psychicky.

Dělá mi takovou psychickou válku. Neustále mě kontroluje, nechce mi přijmout propustku k lékaři, kterou jsem si ní předem domluvila a ona sama mi jí vydala. Úmyslně neschválí dovolenou ,ale ani nezamítne, tak pak nemohu vědět zda to platí či ne, a podotýkám, že jsme byly takto domluvené a dokonce jí i ona navrhovala. Zadává nesmyslné úkoly, zastrašuje a vyhrožuje, neustálé kritizuje a to i před pacienty v ordinaci. Neustále přerušuje, když jí chci něco vysvětlit, to je nemožné a bohužel bez výsledné, nemám šanci.

Tento problém má i mělo více zaměstnanců. U mě se to začalo stupňovat, od té doby co jsem se vrátila po pracovní neschopnosti zpět do práce.

Jediné a asi nejlepší východisko mi přijde, že změním zaměstnání. Mám nabídku, kde budu moci mít také poloviční PÚ a 6ti hodinovou pracovní dobu (tj. stále týdenní pracovní fond 20hod.), což by pro můj zdravotní stav bylo přijatelné a hlavně stresu a psychického teroru, ale bohužel s nižším platem.

O rentě na dorovnání průměrného platu před vznikem onemocnění, včetně přičtení inv. důchodu, kterou bych teoreticky měla pobírat, mi nikdo neinformoval a ani jsem nedostala žádné vyjádření, zda rentu budu pobírat či ne.

Je to možné?.. nebo to jen nikdo neřeší?...nebo snad nejsem oprávněna žádat o vyrozumění vyplácení renty?

A proto bych vás chtěla poprosit o radu.

 • Když odejdu do jiného zaměstnání, nepřijdu o rentu?
 • Bude mi renta od zaměstnavatele, kde mi vznikla nemoc z povolání, stále dorovnávána, včetně valorizace, když budu mít nižší plat než před vznikem onemocnění?
 • Vyplácí zaměstnavatel odstupné při nemoci z povolání při výpovědi z moji strany?
 • Musím podložit důvod výpovědi např. lékařským vyrozuměním?
 • V jakém případě pak zaměstnavatel platí odstupné? nebo na žádné odstupné není nárok?
 • Může mi zaměstnavatel nařídit přesčas, přestože mi závodní lékař vystavil mimořádnou prohlídku s doporučením na zkrácený pracovní úvazek ze zdravotních důvodů? Jen nepíše na jaký úvazek, pouze zkrácený a bez fyzické námahy.

Předem Vám velice děkuji a přeji krásné jarní dny

MK

Odpovědi (1)

0

Vážená paní Kadlótová,

děkujeme za Váš dotaz. Vyplynulo nám z něj následující:

 • byla vám uznána nemoc z povolání;
 • byl vám přiznán invalidní důchod I. stupně;
 • v současné době pracujete na poloviční úvazek (20 h/týdně), tj. máte kratší pracovní dobu;
 • dochází k častému nařizování přesčasů, které jsou bez vzájemné dohody nahrazovány volnem;
 • ze strany vedoucího dochází k problematickému chování;
 • máte zájem změnit zaměstnání na obdobný úvazek, ale s nižším platem;
 • již pobíráte nebo máte zájem pobírat náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity, a to i po změně zaměstnání.

Náhradou za ztrátu na výdělku se rozumí náhrada, která má být v takové výši, aby se spolu s výdělkem po zjištění nemoci z povolání a s připočtením invalidního důchodu rovnala průměrnému výdělku před vznikem škody. Tato náhrada se poskytuje do věku 65 let nebo do odejití do důchodu. Dále může být doba poskytování náhrady limitována, pokud byl pracovní poměr sjednán na dobu určitou. K další změně může dojít, pokud se podstatně změní poměry poškozeného zaměstnance (například pokud byste měla vyšší příjem).

Níže naleznete stručné odpovědi na Vaše otázky:

1. Když odejdu do jiného zaměstnání, nepřijdu o rentu?

- Pokud Vám na náhradu vznikl nárok, máte na něj nárok i v případě, že práci, kterou Vám zaměstnavatel nabídl odmítnete. Nicméně v takovém případě máte nárok pouze na náhradu ve výši rozdílu mezi původní výší platu a platem, který byste měla za práci, kterou Vám zaměstnavatel nabídl, s připočtením invalidního důchodu. Jinými slovy, pokud se dobrovolně rozhodnete pro hůře placenou práci, nárok na náhradu se Vám kvůli tomu nezvýší.

2. Bude mi renta od zaměstnavatele, kde mi vznikla nemoc z povolání, stále dorovnávána, včetně valorizace, když budu mít nižší plat než před vznikem onemocnění?

- Viz předchozí otázka. Výše renty se nezmění, a to ani její valorizace. Do budoucna by pak mohl zaměstnavatel požadovat její snížení, pokud vlastní příčinnou nebudete dosahovat vyšších příjmů, např. máte možnost lépe placené práce, ale nevyužijete ji.

3. Vyplácí zaměstnavatel odstupné při nemoci z povolání při výpovědi z mojí strany?

- Aby Vám vznikl nárok na odstupné při nemoci z povolání, musela byste být ve stavu, kdy nemůžete práci na základě lékařského posudku vykonávat a zaměstnavatel by Vám proto dal výpověď. Pokud zaměstnání vykonávat můžete, nárok Vám nevzniká. Rozdíl mezi původní výší platu a současnou výší platu má řešit práce tzv. renta.

- Pokud byste práci vykonávat nemohla dle lékařského posudku a zaměstnavatel by Vás nepřevedl na jinou pozici, je to důvod pro okamžité zrušení pracovního poměru z Vaší strany. Zde Vám nevzniká nárok na odstupné, ale na náhradu platu za dobu, po kterou by běžela výpovědní doba (tj. zpravidla za dva měsíce).

4. Musím podložit důvod výpovědi např. lékařským vyrozuměním?

- Zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoli důvodu i bez uvedení důvodu.

- Lékařský posudek by měl smysl v situaci, kdy byste dle něj nemohla konat práci a zaměstnavatel by Vás nepřeložil na jinou vhodnou pozici. V takovém případě máte právo pracovní poměr skončit okamžitě a měla byste nárok na náhradu mzdy za výpovědní dobu.

5. V jakém případě pak zaměstnavatel platí odstupné? nebo na žádné odstupné není nárok?

- Jak bylo uvedeno výše, odstupné Vám náleží, pokud Vám dá zaměstnavatel výpověď z důvodu, že nemůžete dle lékařského posudku vykonávat sjednanou práci, a to kvůli pracovnímu úrazu/nemoci z povolání. To platí i v případě, že by byl pracovní poměr ukončen pro tyto důvody vzájemnou dohodou.

- Vy můžete okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud ze zdravotních důvodů práci konat nemůžete a zaměstnavatel Vás nepřevedl na jinou vhodnou práci. V takové situaci máte nárok na náhradu mzdy odpovídající mzdě, kterou byste dostala za období výpovědní doby.

- Existuje nicméně judikatura, dle které by Vám náleželo odstupné, pokud byste skutečně nemohla konat práci dle lékařské zprávy a zaměstnavatel by Vám výpověď nedal, i když by mu fakticky nic jiného nezbývalo (protože by Vám nemohl přidělovat žádnou pro Vás vhodnou práci). V takovém případě dle rozhodnutí NS (pod sp. zn. 21 Cdo 5825/2016) byste i při výpovědi z Vaší strany o odstupné přijít neměla.

6. Může mi zaměstnavatel nařídit přesčas, přestože mi závodní lékař vystavil mimořádnou prohlídku s doporučením na zkrácený pracovní úvazek ze zdravotních důvodů? Jen nepíše na jaký úvazek, pouze zkrácený a bez fyzické námahy.

- Pokud máte sjednanou kratší pracovní dobu nelze Vám výkon práce přesčas nařídit, lze se na jeho výkonu pouze dohodnout. Tj. k práci přesčas potřebuje zaměstnavatel Váš souhlas, přičemž vy souhlas dát nemusíte a odmítnutí práce přesčas nelze považovat za porušení povinností z Vaší strany. Za souhlas se přitom považuje i to, že práci přesčas vykonáte. Za případnou práci přesčas vykonanou s Vaším souhlasem Vám pak náleží náhrada platu, ale již ne příplatek. Na ten byste měla nárok až u práce přesčas přes 40 hodin týdně.

V případě, že zažíváte šikanu na pracovišti, doporučujeme se obrátit na nadřízené se stížností na nežádoucí chování Vaší vedoucí, případně podnět k Oblastnímu inspektorátu práce (odkaz https://www.suip.cz/). Můžete zvážit i anonymní stížnost/podnět, pokud Vám to bude příjemnější. Zaměstnanci, který se šikanózního chování dopouští, může hrozit výpověď nebo až okamžité zrušení pracovního poměru. V případě, že by šikana hraničila s diskriminací, lze se obrátit i na veřejného ochránce práv (viz https://www.ochrance.cz/uploads-import/Letaky/Sikana-na-pracovisti.pdf).

Tým Accace

https://accace.cz/

Odpovědět na dotaz