Právní poradna logo

Prodloužení výpovědní doby

Datum:27. 03. 2024 v 15:30
Poslední aktivita:04. 04. 2024 v 11:11
Zhlédnuto:283x
0

Dobrý den,

byla jsem zaměstnána na dobu určitou a to od 5.9.2022 do 5.9.2023. Dne 6.6.2023 mi byla od zaměstnavatele doručena výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která měla začít běžet dne 1.7.2023. Dne 7.6.2023 jsem z onemocněla a psychicky se zhroutila, takže jsem nastoupila na neschopenku, která trvá dodnes. V září 2023 mi zaměstnavatel vyplatil jedno odstupné, proplatil zbytek dovolené a přestali mi platit zdravotní a sociální pojištění. Onemocněla jsem tedy před začátkem dvouměsíční výpovědní lhůty a nemoc trvala i v době, kdy měl pracovní poměr skončit. Nyní se chystám pracovní neschopnost ukončit a jde mi o to, jestli se pracovní poměr prodlužuje a výpovědní lhůta by měla teprve proběhnout. Jestli mám žádat o to, aby mě na dva měsíce zaměstnali (když budou mít kde), jestli měli nárok mi přestat platit zdravotní pojištění apod. Zkrátka, jak mám nyní postupovat? Jestli mám právo, aby dvouměsíční výpovědní lhůta začala běžet po ukončení pracovní neschopnosti a zaměstnavatel mě tak musel ještě zaměstnat či se jít přihlásit na úřad práce.

Odpovědi (2)

0

Dobrý den,

z Vašeho dotazu rozumíme, že pracovní poměr byl uzavřen na dobu určitou do 5. 9. 2023, bez dalšího prodloužení.

Pracovní poměr na dobu určitou skončí zpravidla uplynutím sjednané doby. Pracovní poměr takto skončí ze zákona automaticky, a to i v případě, že je k tomuto dni zaměstnanec v dočasné pracovní neschopnosti. V případě skončení pracovního poměru uplynutím sjednané doby se neuplatní výpovědní doba ani odstupné a zaměstnavatel ani nemá obecně povinnost zaměstnance o skončení pracovního poměru informovat.

I v případě pracovního poměru na dobu určitou je ale možné jeho ukončení výpovědí ze strany zaměstnavatele, kterou jste, jak uvádíte, obdržela dne 6. 6. 2023. Pokud byste poté nebyla v pracovní neschopnosti, Váš pracovní poměr by skončil uplynutím výpovědní doby dne 31. 8. 2023 a společně se srpnovou mzdou by Vám bylo vyplaceno zmiňované odstupné a náhrada za nevyčerpanou dovolenou.

Pro běh výpovědní doby platí, že pokud by výpovědní doba měla uplynout v době, kdy je zaměstnanec v dočasné pracovní neschopnosti, doba dočasné pracovní neschopnosti se do výpovědní doby nezapočítá a pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení pracovní neschopnosti.

Z důvodu Vaší pracovní neschopnosti tedy výpovědní doba nemohla uplynout ke dni 31. 8. 2023. K ukončení Vašeho pracovního poměru tak mělo dojít až k 5. 9. 2023, a to uplynutím sjednané doby, na kterou byl pracovní poměr uzavřen.

Zaměstnavatel měl tedy Váš pracovní poměr považovat za ukončený ke dni 5. 9. 2023, přičemž od tohoto data není povinen platit za Vás zdravotní a sociální pojištění v souvislosti s tímto pracovním poměrem.

Pro úplnost dodáváme, že pokud by šlo o pracovní poměr na dobu neurčitou, Váš pracovní poměr by skončil teprve uplynutím příslušné části výpovědní doby po skončení pracovní neschopnosti, tj. ve Vašem případě by šlo skutečně o prodloužení o celé dva měsíce.

Michal Zahradník, advokát

Dana Provázková, advokátní koncipientka

DELTA legal, advokátní kancelář s.r.o. - https://deltalegal.cz

0

Dobrý den,

z Vašeho dotazu rozumíme, že pracovní poměr byl uzavřen na dobu určitou do 5. 9. 2023, bez dalšího prodloužení.

Pracovní poměr na dobu určitou skončí zpravidla uplynutím sjednané doby. Pracovní poměr takto skončí ze zákona automaticky, a to i v případě, že je k tomuto dni zaměstnanec v dočasné pracovní neschopnosti. V případě skončení pracovního poměru uplynutím sjednané doby se neuplatní výpovědní doba ani odstupné a zaměstnavatel ani nemá obecně povinnost zaměstnance o skončení pracovního poměru informovat.

I v případě pracovního poměru na dobu určitou je ale možné jeho ukončení výpovědí ze strany zaměstnavatele, kterou jste, jak uvádíte, obdržela dne 6. 6. 2023. Pokud byste poté nebyla v pracovní neschopnosti, Váš pracovní poměr by skončil uplynutím výpovědní doby dne 31. 8. 2023 a společně se srpnovou mzdou by Vám bylo vyplaceno zmiňované odstupné a náhrada za nevyčerpanou dovolenou.

Pro běh výpovědní doby platí, že pokud by výpovědní doba měla uplynout v době, kdy je zaměstnanec v dočasné pracovní neschopnosti, doba dočasné pracovní neschopnosti se do výpovědní doby nezapočítá a pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení pracovní neschopnosti.

Z důvodu Vaší pracovní neschopnosti tedy výpovědní doba nemohla uplynout ke dni 31. 8. 2023. K ukončení Vašeho pracovního poměru tak mělo dojít až k 5. 9. 2023, a to uplynutím sjednané doby, na kterou byl pracovní poměr uzavřen.

Zaměstnavatel měl tedy Váš pracovní poměr považovat za ukončený ke dni 5. 9. 2023, přičemž od tohoto data není povinen platit za Vás zdravotní a sociální pojištění v souvislosti s tímto pracovním poměrem.

Pro úplnost dodáváme, že pokud by šlo o pracovní poměr na dobu neurčitou, Váš pracovní poměr by skončil teprve uplynutím příslušné části výpovědní doby po skončení pracovní neschopnosti, tj. ve Vašem případě by šlo skutečně o prodloužení o celé dva měsíce.

Michal Zahradník, advokát

Dana Provázková, advokátní koncipientka

DELTA legal, advokátní kancelář s.r.o. - https://deltalegal.cz

Odpovědět na dotaz