Právní poradna logo

Provádění staveb

Datum:25. 01. 2023 v 12:52
Poslední aktivita:03. 02. 2023 v 13:12
Zhlédnuto:2553x
0

Dobrý den,

běžně se stavby RD řeší ohlášením stavby (podle § 104 odst. 1), ohlášená stavba pro bydlení se může provádět svépomocí, pokud se zajistí odborné vedení.

Jak postupovat v případě, že stavebník na stavbu podle podle § 104 odst. 1 písm. a) až e) podá žádost o stavební povolení a to mu bude vydáno. Může i v tomto případě provádět stavbu svépomocí, pokud se zajistí odborné vedení, nebo musí být stavba prováděna stavebním podnikatelem?

Obdobně:

Jak je to v případě dodatečného povolení stavby, která spadá pod § 104 odst. 1 písm. a) až e) - lze ji provádět svépomocí, pokud se zajistí odborné vedení?

Děkuji

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

Podle § 152 odst. 3 stavebního zákona je stavebník povinen stavebnímu úřadu oznámit jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor, pakliže stavba vyžaduje stavební povolení. Situace je zde tedy stejná jako při ohlášení stavby a stavba se svépomocí za daných podmínek provádět může.

U dodatečného povolení stavby platí, že aby bylo možné stavbu dodatečně legalizovat, je nezbytné na příslušném stavebním úřadě předložit veškeré doklady tak, jako byste žádali o řádné povolení stavby. Tedy i doklad o tom, že stavba byla provedena svépomocí, nicméně pod odborným stavebním dozorem, a není tak v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu (a případně i s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem) ve smyslu § 129 odst. 3 písm. c) stavebního zákona. Při dodatečném povolení stavby je dále požadavkem, aby stavba nebyla v rozporu s územně plánovací dokumentací, územním plánováním, politikou územního rozvoje, územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním opatřením o asanaci území. Dále pak, aby stavba nebyla prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje. V případě, že by stavba nesplnila některou z uvedených podmínek, stavební úřad je oprávněn nařídit odstranění stavby.

V případě potřeby se na nás můžete kdykoliv obrátit.

Matzner Legal

 
OdpovědělJiří Matzner03. 02. 2023 v 13:12

Odpovědět na dotaz