Právní poradna logo

Reklamace nábytku (židle) zakoupené na firmu

Datum:07. 10. 2022 v 10:42
Poslední aktivita:25. 10. 2022 v 10:11
Zhlédnuto:1824x
0

Dobrý den,

rád bych se zeptal, zda je možná nějaká forma reklamace židle zakoupené na IČO jako firma v následující situaci.

V jednom známém nábytkovém řetězci, jsme zakoupili židle na firmu. U jedné židle však po týdnu (asi třetím použití) zlomila noha pod zákazníkem. Podali jsme tedy reklamaci, která nám však byla následně zmítnuta s odvoláním na VOP, kde se skutečně píše, že záruka se nevztahuje na zboží zakoupené jako podnikatel. Jen doplním, že toto samozřejmě zcela respektujeme. Zároveň je ve vyjádření také uvedeno, že obchod odpovídá pouze za vady výrobku, které byly známy při převzetí zboží.

Chci se proto zeptat, zda je možné v tomto případě po prodejci oprávněně žádat reklamaci jako vadu výrobku? Odhalení vady výrobku při převzetí není možné už jen z toho hlediska, že židle je při převzetí zabalena v krabici. Domníváme se, že po týdnu od zakoupení je zcela zjevné, že židle byla vadná.

Děkuji,

Jiří Pěnčík

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

v návaznosti na Váš dotaz Vám sdělujeme, že i v případě, kdy dodavatel vyloučí záruku za jakost, zůstávají Vám zachována zákonná práva z vadného plnění.

Obecně, věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené v § 2095 a 2096 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“). Zejména, pokud nemá ujednané vlastnosti mezi prodávajícím a kupujícím, respektive vlastnosti pro její užití v souladu s obvyklým účelem, který má plnit (tj. v případě židle sezení na ní).

Ve Vašem případě by výše uvedené mělo být splněno. Jelikož je židle nezpůsobilá použití pro určený účel, jde o podstatné porušení smlouvy na straně prodávajícího a ve Vašem případě by přicházelo v úvahu požadovat dodání nové židle bez vady, odstranění vady opravou židle nebo odstoupit od smlouvy (tj. požadovat vrácení uhrazené částky).

Práva z vadného plnění Vám totiž náleží i v případě, kdy věc je vadná v okamžiku předání prodávajícím, ale vada se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Rovněž práva kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou kupující předal prodávajícímu. Pro úplnost doplňujeme, že na práva kupujícího z vadného plnění se použijí ustanovení § 2099 až 2112 občanského zákoníku.

Kterou z uvedených variant zvolíte, záleží na Vás, podmínkou je však včasné uplatnění nároku (bez zbytečného odkladu poté, co jste vadu odhalili). Způsob požadované nápravy je rovněž potřeba oznámit společně s oznámením vady, resp. bez zbytečného odkladu po jejím oznámení. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s prodávajícím. Oznámení vady spojené s uplatněním konkrétního práva z vadného plnění doporučujeme zaslat písemně (ideálně na dodejku), abyste měli v případě sporu důkaz o řádném uplatnění nároku.

Závěrem si dovolujeme upozornit, že práva z vadného plnění jsou zachována pouze v případě dodržení podmínek, postupů a závazných doporučení stanovených výrobci pro konkrétní výrobek za předpokladu, že nedošlo u výrobku k poškození, které zavinil kupující (např. vada vznikla neodbornou instalací, výrobek byl nadměrně zatěžován nebo používán v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci).

Marie Gallistlová, advokátka

Dana Provázková, advokátní koncipientka

DELTA legal, advokátní kancelář s.r.o. - https://deltalegal.cz

Odpovědět na dotaz