Právní poradna logo

Rozvod – vypořádání SJM

Datum:11. 06. 2021 v 08:53
Poslední aktivita:01. 07. 2021 v 12:38
Zhlédnuto:850x
0

S manželkou se rozvádíme, už jsme podali rozvodový návrh a návrh dohody o vypořádání společného jmění manželů, ale po podání těchto návrhů dostala manželka v zaměstnání proplacený velký bonus (dohromady více než 2 roční platy). Patří ještě tyto prostředky do SJM? Dostanou se do vypořádání? Doteď jsme žili hlavně z mých peněz, takže by mi přišlo spravedlivé, kdyby do vypořádání patřily i nějaké manželčiny peníze.

Odpovědi (1)

0

Podle současné právní úpravy tvoří společné jmění manželů (SJM) nejen veškerý majetek nabytý některým z manželů za trvání manželství, ale také dluhy převzaté za trvání manželství.

Předpokládám, že jste před notářem neuzavřeli dohodu o zúžení SJM, pak manželčin bonus, který jí byl proplacen v zaměstnání, spadá také do SJM. Vycházím ze situace, kdy v současné době soud o rozvodu manželství zatím pravomocně nerozhodl. Dokud nejste pravomocně rozvedeni, platí, že do SJM spadá veškerý majetek nabytý některým z manželů za trvání manželství – tedy i vyplacený zaměstnanecký bonus, který byl Vaší manželce vyplacen ještě za doby trvání manželství.

Pokud by však došlo k vyplacení bonusu manželce až po pravomocném rozvodu manželství, tento nespadá do SJM a je výlučným majetkem manželky, pokud není v dohodě o vypořádání SJM upraveno jinak.

Neznám obsah Vaší dohody o vypořádání SJM – pokud v dohodě o vypořádání SJM nemáte tento bonus ani obecně upravený, tato dohoda se na bonus nevztahuje (byť spadá do SJM), a tudíž není doposud vypořádán. Proto doporučuji nejpozději do 3 let od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu uzavřít dodatek k dohodě o vypořádání SJM, kterým vypořádáte také toto zbývající jmění, tedy bonus, který byl manželce vyplacen.

Mgr. Jana Konvičková, advokátka advokátní kanceláře MATZNER et. al.

MATZNER et al - https://matzner.cz/

Právní poradna - obrázek k otázce
AM
AK Matzner

11. 06. 2021 v 08:53
16 bodů reputace

Odpovědět na dotaz