Právní poradna logo

Shromažďovací právo vs. práva jednotlivce

Datum:23. 07. 2023 v 17:48
Poslední aktivita:07. 08. 2023 v 17:30
Zhlédnuto:338x
0

Dobrý den, mám dotaz na aktuální téma: kdyby např. třicítkáři zavinili něčí újmu na zdraví kvůli zpožděnému dojezdu do nemocnice, bylo by možné jejich organizátory žalovat za ublížení na zdraví, nebo má shromažďovací právo přednost i před zdravím/životem člověka/zvířete? A bylo by možné je takto žalovat i kvůli jiným škodám (ušlý zisk apod.), pokud např. opravář nestihne v daný den to, co by normálně stihl?

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

v České republice platí právo na svobodné vyjadřování názorů, které je zaručeno ústavou. Zákon umožňuje několik forem vyjadřování názorů, které se liší svým účelem a způsobem provádění. Jednou z těchto forem je právě shromáždění. Jedná se o právo občanů setkávat se ve veřejném prostoru a svobodně vyjadřovat své názory a požadavky. Pokud se koná shromáždění, musí probíhat v souladu se zákony. Konkrétně shromáždění upravuje zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, který stanovuje podmínky pro konání shromáždění.

Ústavou jsou samozřejmě chráněna i jiná práva, jako právo na zdraví, majetek a další. Běžně nastávají situace, kdy jsou tato práva v kolizi (výkonem jednoho práva omezuju výkon druhého práva). Obecně se ale nedá říct, které právo chráněné ústavou je „důležitější“ a které bude mít vždy přednost před jinými. Nedá se tedy s jistotou říct, že právo na zdraví má vždycky přednost před právem na shromažďování. Soud proto vždy musí zvažovat konkrétní situaci a obě tato práva porovnávat tzv. testem proporcionality a rozhodnout, které právo má v konkrétním případě přednost. Váš dotaz je velmi obecný a teoretický, proto nemohu dát konkrétní odpověď.

Zákon o shromažďování však na takové situace částečně myslí. Místní úřad, kterému se shromáždění dopředu oznamuje, má možnost toto shromáždění omezit, pokud hrozí vážnější střet s jinými právy. Může tak například být omezeno místo a čas konání, aby se minimalizovaly rušení veřejného pořádku nebo dopravní problémy.

Pokud shromáždění způsobí někomu újmu, existují v českém právu způsoby, jak se bránit neoprávněným škodám nebo požadovat náhradu. Je ale na místě říct, že vymáhání náhrady bude velmi náročné. Pokud by tedy soud nařídil nějakou náhradu škody, pravděpodobně by se jednalo o případy vážných poškození na zdraví. Naopak v případech, kdy kvůli shromáždění přijdete pozdě do práce, nestihnete lékařské vyšetření či přijdete jako podnikatel o zisk, bude vymáhání škody téměř nemožné.

Pokud se však cítíte být postiženi neoprávněně kvůli shromáždění, doporučujeme Vám se obrátit na právního zástupce, aby Vám mohl poradit s Vašemi právy a možnostmi v dané konkrétní situaci.

Odpovědět na dotaz