Právní poradna logo

Spolupracující osoba - přiznání k dani z příjmů a přehledy na ZP a OSSZ

Datum:14. 02. 2023 v 10:54
Poslední aktivita:06. 03. 2023 v 14:54
Zhlédnuto:2246x
0

Dobrý den,

moc bych potřebovala poprosit o radu. Jedná se o přiznání k dani z příjmů a přehledy. Paní by chtěla rozdělovat příjmy na dceru, která je na mateřské dovolené. Vše ohledně rozdělení včetně limitů je mi jasné.

Ale zarazila jsem se u toho, že dcera pobírá mateřskou dovolenou, ale ne z ČR - pobírá ji z Rakouska. Rakousko za ní tedy také platí sociální a zdravotní pojištění. Na dani z příjmů to předpokládám nic nemění - přiznání podá tady, jelikož příjmy jsou z ČR a uplatní si slevu na děti (manžel je uplatňuje také v Rakousku, a nikoliv zde).

Jak je to ale prosím s přehledy na ZP a OSSZ - předpokládám, že je není možné podat tady nebo ano?

Moc děkuji.

HJ

Odpovědi (1)

0

Dcera je pojištěna v Rakousku (z titulu trvajícího zaměstnání v Rakousku, i když je na MD).

Pokud zároveň dcera v ČR „podnikala“ (formou spolupracující osoby), tak by měla jako spolupracující osoba vykonávající činnost v ČR (tedy pro účely pojištění OSVČ v ČR) mít formulář A1. Jedná se totiž o souběžně vykonávanou činnost (zaměstnání v Rakousku + OSVČ v ČR). Formulářem A1 by byla určena příslušnost k pojištění, tedy kam se má platit pojištění.

Příslušnost by se řídila těmito kritérii: pokud by se závislá činnost považovala v Rakousku za okrajovou (což je asi nejpravděpodobnější), pak by dcera podléhala českým předpisům. Pak měla být přihlášena v ČR jako plátce pojistného. V takovém případě by se muselo ale zpětně upravit pojištění v Rakousku (ať bylo placeno dcerou nebo státem). Může to mít i za důsledek (spekuluji, neznám rakouské předpisy) ztrátu nároku na dávky při MD. To si paní musí ověřit v Rakousku.

Pokud by se za okrajovou ta mateřská dovolená nepovažovala, tak by podléhala rakouským předpisům a odvody zřejmě měly jít do Rakouska (podle koordinačních nařízení podléhá fyzická osoba předpisům státu, na jehož území vykonává závislou činnost – a my zde máme fikci výkonu závislé činnosti v Rakousku). Zde je zase nutné ověřit, zda neměly být hrazeny nějaké zálohy na pojistné do Rakouska a od kdy (z titulu spolupráce). I v tomto případě je nutné ověřit s rakouským poradcem, zda by dcera neztratila nárok na dávky při MD.

Odpovědět na dotaz