Právní poradna logo

Stanovení sazby daně u nemovitých věcí v obchodním majetku poplatníka, které nejsou užívány k podnikání

Datum:04. 06. 2021 v 07:55
Poslední aktivita:04. 06. 2021 v 07:56
Zhlédnuto:240x
0

Časté dotazy našich uživatelů:

Právnická osoba - akciová společnost vlastní budovy v průmyslovém areálu, které nejsou dlouhodobě užívány k podnikání z důvodu probíhající rekonstrukce. Doposud právnická osoba uplatňovala sazbu daně podle § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), tj. 6 Kč za 1 m2 zastavěné plochy. V daňovém přiznání dosud uváděla budovy pod předmětem daně "P" - ostatní zdanitelné stavby, protože nebyly fakticky užívány k podnikání. Nyní ji kontaktoval správce daně, aby podala dodatečná daňová přiznání na zdaňovací období roku 2019, 2020 a řádné daňové přiznání na zdaňovací období roku 2021 z důvodu nesprávně uplatněné sazby daně. Jaká sazba daně má být tedy uplatněna u těchto nemovitých věcí?

Garantovaná odpověď
0

Dnem 1. 1. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 23/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemo...

Pro zobrazení odpovědi se přihlašte

Další odpovědi (0)

Odpovědět na dotaz