Právní poradna logo

Student, který odmaturuje a čeká na odpověď ohledně přijmutí na VŠ

Datum:27. 06. 2023 v 08:59
Poslední aktivita:19. 07. 2023 v 09:24
Zhlédnuto:505x
0

Dobrý den, prosím o radu. Dcera odmaturovala a dala přihlášku na dvě vysoké školy. Na jedné dělala přijímačky, kde jí nevzali, ale podává odvolání. Na druhou školu dala přihlášku, zde jí napsali, že verdikt o přijetí dostane do 14. 9. Jenže k 31. 8. jí končí status studenta, tudíž by měla od 1. 9. buď pracovat nebo být na pracovním úřadě, nebo jak se toto řeší, když jí třeba v září napíší, že byla přijata na VŠ?

Děkuji.

Martina Mihočková

Předplacená odpověď
0

Jak z dotazu vyplývá, nárok na daňové zvýhodnění na základě studia na střední škole náleží pouze do srpna...

Pro zobrazení odpovědi se přihlašte
S
Stavolib s.r.o.

Děkuji mockrát Můj dotaz spíš zněl na toho studenta, protože třeba u zaměstnance je přihlášení na zdravotní a sociální do 8. dnů. Kdyby tedy zjistila v půlce září, že jí nepřijmuli, tak jestli to pro ní nebude problém na sociálním a zdravotním.

0

Další odpovědi (1)

0

Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání na střední škole se považuje období školních prázdnin (tj. 1. 7. – 31. 8.) bezprostředně navazujících na ukončení studia, nebo na dobu uvedenou v § 13 odst. 2 písm. c) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, za předpokladu, že dítě nevykonávalo po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost podle § 10 zákona o státní sociální podpoře, včetně činnosti vykonávané v zahraničí za účelem dosažení příjmu, a ani nemělo po celý kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Jsou-li splněny tyto podmínky, nevznikne studentce v měsících červenci a v srpnu ve zdravotním pojištění problém.

Jestliže nebude v měsíci září dodržena osmidenní lhůta z toho důvodu, že se studentka dozví výsledek přijímacího řízení o několik dní později, což nemůže ovlivnit, pak zdravotní pojišťovna tuto situaci určitě nebude kvalifikovat jako porušení zákona. Po doručení rozhodnutí z vysoké školy a v případě přijetí na VŠ je zapotřebí doložit zdravotní pojišťovně datum zápisu ke studiu.

V opačném případě, tedy kdyby žena ke studiu na VŠ přijata nebyla, si musí okamžitě řešit od září svůj pojistný vztah, kdy se například může zaregistrovat na Úřadě práce, nastoupit do zaměstnání, začít podnikat jako OSVČ, případně může být osobou bez zdanitelných příjmů. Ještě by přicházela v úvahu varianta nastoupit na jednoletý pomaturitní kurz cizích jazyků s denní výukou. Podmínkou pro pokračující registraci v kategorii osob, za které platí pojistné stát, je skutečnost, že studenti těchto kurzů zahájí studium v kalendářním roce, ve kterém úspěšně vykonali první maturitní zkoušku.

Odpovědět na dotaz