Právní poradna logo

Svěření dětí do péče a následný rozvod

Datum:22. 12. 2023 v 13:40
Poslední aktivita:15. 01. 2024 v 08:48
Zhlédnuto:450x
0

Dobrý den,

rozvádím se a s manželem jsme na úřadě sepsali oficiální dohodu o svěření dětí do mé péče, určili jsme i výši výživného. Styk s dětmi nechtěl, napsal tam z vlastní vůle, že na základě dohody, kdy mne kontaktujte minimálně 3 dny dopředu. Prosím Vás, odeslala jsem to na soud. Chci se zeptat, budu muset ještě jít k soudu? Když je to ověřené? Je to už oficiální i tak? Mohu se třeba někam přestěhovat a neptat se ho? Mohu cestovat? Jediné, co udělal, že zažádal o změnu styku s dětmi, kdy mu to bylo zamítnuto. Musím tedy čekat dále než vydá soud definitivní rozhodnutí? Bude moci ještě proti tomu něco namítat? Jakože najednou s tím nesouhlasí a podobně? Nebo jsme dohodnutí. Přijde dopis o rozhodnutí, že to odklepli?

Děkuji mnohokrát.

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

v případě rozvodu manželství, kdy manželé mají nezletilé dítě/děti, je nejdříve potřeba rozhodnout o poměrech dítěte v době po rozvodu.

Pokud s rozvodem souhlasí oba manželé, soud již dále nezkoumá příčiny rozvratu manželství a pokud jsou splněny další zákonem stanovené podmínky, manžele rozvede. Jednou z těchto podmínek je právě dohoda manželů na úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu (zejména svěření do péče a stanovení výživného) schválená soudem. Samotná dohoda tedy nestačí a po jejím sepsání je vždy třeba podat k soudu návrh na její schválení.

V řízení o schválení dohody soud zkoumá, zda dohoda odpovídá zájmům dítěte a pokud je to možné s ohledem na věk dítěte a jeho rozumovou vyspělost, bere v úvahu rovněž názor dítěte. Soud tak není obsahem dohody vázán a ohledně poměrů dětí k rodičům po rozvodu může rozhodnout i jinak.

Ve Vašem případě je tedy třeba počkat na rozhodnutí soudu ohledně schválení dohody.

I když bude dohoda soudem schválena, má rodič dítěte vždy možnost podat k soudu návrh na změnu úpravy poměrů k dítěti (např. pokud druhý z rodičů nedodrží ujednání z dohody, bude mu bránit ve styku s dítětem apod.).

Pokud jde o zásadnější změny v budoucnu (např. přestěhování, dlouhodobý pobyt v cizině, změna školy) měly by být druhým rodičem rovněž předem odsouhlaseny. V případě, že se rodiče dítěte v tomto směru nedohodnou, bude muset opět rozhodnout soud.

Henrieta Hovanová, advokátka

Dana Provázková, advokátní koncipientka

DELTA legal, advokátní kancelář s.r.o. - https://deltalegal.cz

Odpovědět na dotaz