Právní poradna logo

Věcné břemeno užívání na stavebním pozemku

Datum:04. 03. 2024 v 07:31
Poslední aktivita:11. 03. 2024 v 14:32
Zhlédnuto:390x
0

Dobrý den,

manželka dostala od rodičů stavební pozemek. V rámci darovací smlouvy bylo k pozemku zapsáno věcné břemeno užívání na jméno rodičů. Chtěli, abychom stavební pozemek a případně novostavbu v budoucnu neprodali. Když jsme se teď začali více zajímat o financování stavby, zjistili jsme, že kvůli břemenu užívání je problém se získáním hypotéky. Tohle jsme si dopředu nezjistili. Chtěl bych se zeptat, zda s věcným břemenem užívání na stavebním pozemku souvisí i jiné problémy?

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

dle Vámi položeného dotazu usuzujeme, že Vaše manželka ke svému pozemku zřídila věcné břemeno užívání (osobní služebnost) podle § 1283 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a že toto věcné břemeno je k pozemku i řádně zapsáno v katastru nemovitostí. Zřízením této služebnosti omezila Vaše manželka daný pozemek, respektive jeho vlastníka tak, že má povinnost umožnit užívání pozemku svým rodičům. Tato služebnost na pozemku lpí, což znamená, že i pokud daný pozemek Vaše manželka převede (prodá), tak nový vlastník bude mít stále povinnost umožnit užívání pozemku rodičům Vaší paní manželky (což je podstatou věcného břemene, na rozdíl např. od smlouvy o užívání, účinné jen mezi jejími stranami). Věcné břemeno je tak většinou příčinou poklesu tržní hodnoty daného pozemku, a to ať už jde o stavební pozemek nebo jakýkoliv jiný.

Pokles tržní hodnoty má za příčinu i pokles zástavní hodnoty. V rámci výkonu zástavního práva totiž dochází ke zpeněžení zástavy (pozemku), tudíž pokles tržní hodnoty má přímý vliv na peněžní výtěžek ze zpeněžení zástavy. To platí pro jakékoliv zástavní právo, tudíž i pro zástavní právo, které se používá k zajištění hypotečního úvěru poskytnutého bankou. Právě tato skutečnost může mít za důsledek, že banka nechce poskytnout hypoteční úvěr, protože pozemek zatížený služebností užívání výrazně snižuje hodnotu této nemovitosti.

V neposlední řadě je potřeba zmínit, že pokud rodiče Vaší manželky pozemek i reálně užívají, může to omezit možnost jiného využití pozemku (pronájem či pacht pozemku).

Všechny výše uvedené důsledky trvají jen tak dlouho, jak dlouho trvá zmíněná služebnost užívání. Věcné břemeno užívání se zpravidla zřizuje na dobu určitou – na dobu dožití. Jakmile služebnost zanikne, stane se pozemek opět volně uživatelným a navrátí se mu původní tržní hodnota (k výmazu z katastru nemovitostí nedojde automaticky a je třeba o to zažádat). Předčasně lze služebnost zrušit např. vzájemnou dohodou oprávněného – tedy rodičů Vaší manželky, a povinného – vlastníka pozemku, či se rodiče Vaší manželky mohou služebnosti vzdát. Jako možný substitut služebnosti užívání lze uzavřít smlouvu s rodiči Vaší paní manželky, ve které se Vaše manželka zaváže poskytnout jim tento pozemek k užívání. Tato smlouva by se nezapsala do katastru nemovitostí a měla by účinky jen mezi smluvními stranami, neměla by tak tedy dopad na tržní a zástavní hodnotu pozemku.

Pokud byste měli navazující právní dotaz, či byste potřebovali pomoc se zrušením věcného břemene a přípravou smlouvy obraťte se prosím na naši kancelář.

Vojtěch Vojíř, paralegal

Veronika Chrobok, advokátka

DELTA legal, advokátní kancelář s.r.o. - https://deltalegal.cz

Odpovědět na dotaz