Právní poradna logo

Vrácení zboží do 14 dnů

Datum:29. 10. 2023 v 17:45
Poslední aktivita:09. 11. 2023 v 07:44
Zhlédnuto:356x
0

Dobrý den,

k problematice vrácení zboží z eshopu do 14 dnů mám několik dotazů:

1. Pokud je výrobek podmíněn minimální odběrem, musím vrátit všechny kusy?

- Např. minimální odběr je 6 ks, já objednám 8 ks ale chtěla bych 4 ks vrátit.

2. Pokud se na výrobek vztahuje množstevní sleva, je nutné vrátit všechny výrobky nebo je možné vrátit jen část? Jak by se v tomto případě počítaly peníze které dostanu zpět?

- Např. 1 ks = 10 kč, 5 ks = 40kč. Pokud objednám 5 ks a chtěla bych 4 ks vrátit.

3. Pokud je odběr po 6 ks, předpokládám, že musím vrátit vždy násobek 6?

Děkuji a přeji hezký den

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

děkujeme za Vaše dotazy, ke kterým Vám níže zasíláme naši odpověď.

Vzhledem ke zmíněné lhůtě 14 dnů pro vrácení zboží, vycházíme z předpokladu, že uvedené dotazy směřují na oblast ochrany spotřebitele v případě smluv uzavíraných distančním způsobem a mimo obchodní prostory podnikatele. Současně si dovolujeme upozornit, že v případě níže popsaných situací bude velmi záležet na obsahu smluvních ujednání mezi podnikatelem a spotřebitelem a také na konkrétních okolnostech daného případu. Naše hodnocení níže je proto třeba vnímat spíše jako obecná výkladová vodítka, nikoli jako jednoznačné závěry ke konkrétnímu případu.

Odpověď k dotazu ad 1):

Právní předpisy upravující ochranu spotřebitele minimální odběr zboží ani podmínky pro jeho vrácení nijak neupravují. Ve vztazích se spotřebitelem je však obecně aplikovatelné kogentní ustanovení § 1837 občanského zákoníku, jež stanoví, v jakých případech spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, přičemž v žádném ze zde uvedených případů není vyloučeno částečné odstoupení od smlouvy v případě odběru minimálního množství zboží. Máme tedy za to, že spotřebitel je oprávněn částečně odstoupit od smlouvy i v tomto případě a vrátit tak pouze libovolnou část z celkově objednaného zboží.

Odpověď k dotazu ad 2):

V případě poskytnutí množstevní slevy podnikatelem se zpravidla jedná o výhodu, jež podnikatel poskytuje spotřebiteli v návaznosti na předem stanovené odebrané množství kusů zboží. Máme za to, že i v tomto případě se uplatní naše závěry uvedené k předchozímu dotazu, tedy že spotřebitel bude i v tomto případě obecně oprávněn vrátit i pouze část z celkově objednaného zboží. V případě takového částečného odstoupení od kupní smlouvy, a tedy vrácení části zakoupeného zboží, se však množstevní sleva již nemusí uplatnit v případě, že zbývající zachovaná část objednávky již nebude splňovat sjednané parametry pro poskytnutí dané slevy. Pokud je tedy množstevní sleva poskytnuta na množství 5 ks zboží, v případě vrácení 4 ks se již množstevní sleva na 1 ks, jež si spotřebitel ponechá, neuplatní, a tedy za tento jeden kus zboží náleží podnikateli plná cena bez uplatněné množstevní slevy. Z pohledu podnikatele však doporučujeme podmínky poskytnutí množstevní slevy a podmínky odstoupení od smlouvy dostatečně včas a zřetelně komunikovat se spotřebitelem tak, aby bylo možné předejít případným sporům ohledně výsledné ceny zboží.

Odpověď k dotazu ad 3):

Na Vámi nastíněný případ odběru konkrétního násobku zboží se obecně také uplatní zákonné oprávnění spotřebitele vrátit i jakoukoli část z celkově objednaného zboží. Nicméně, v tomto případě bude vyjma smluvních ujednání se spotřebitelem velmi záviset na konkrétních okolnostech případu, a to zejména na povaze zakoupeného zboží. Z našeho pohledu lze zjednodušeně říci, že pakliže je zboží prodáváno jako balíček, sada či souprava ve smyslu jednoho produktu (např. balíček 3 triček apod.), pak v takovém případě se lze domnívat, že podnikatel může požadovat, aby spotřebitel v rámci uplatnění svého práva na odstoupení od kupní smlouvy vrátil zboží jako celek, tedy v takovém násobku, v jakém ho odebral. Avšak, pokud spotřebitel pouze zakoupí určité množství samostatně prodávaného zboží (např. 4 stejné kusy jednotlivě prodávaných židlí), pak máme za to, že spotřebitel bude oprávněn vrátit libovolné množství takto zakoupených produktů.

Připomínáme, že naše odpovědi výše vycházejí z obecného posouzení nastíněných situací bez možnosti zohlednění konkrétních okolností případu a smluvních ujednání mezi spotřebitelem a podnikatelem. V případě potřeby řešení konkrétního případu či jiné asistence v oblasti spotřebitelského práva se na nás neváhejte kdykoli obrátit.

S pozdravem

JUDr. Miloš Kulda, Ph.D., advokát

Kulda@plegal.cz

Mgr. Zuzana Schindlerová, advokátní koncipientka

Schindlerova@plegal.cz

www.peytonlegal.cz

Odpovědět na dotaz