Právní poradna logo

Vyplácení renty, OSVČ

Datum:17. 06. 2022 v 10:57
Poslední aktivita:11. 07. 2022 v 21:07
Zhlédnuto:4306x
0

Dobrý den, od roku 2012 mi byla uznaná nemoc z povolání byla mi vyplácena renta. Od 12.8.2020 jsem zacala pracovat jako OSVČ nemela jsem ještě příjem tak mi vypočítali rentu z minimalni mzdy to bych chapala, ale do 31.8.2020 jsem byla zaměstnána a přesto za těch osm měsíců počítali rentu z minimální mzdy.

Pak mi bylo řečeno i když budu mít v následujících letech nějakou mzdu z podnikání, stejně mi budou vypočítávat rentu z minimální mzdy. Je to pravda? Můžete mi prosím někdo poradit děkuji. Martina Štindlová.

Odpovědi (1)

0

Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. Máme za to, že rentou myslíte náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v důsledku omezení nebo ztráty pracovní schopnosti. Účelem renty je poskytnout Vám přiměřené odškodnění za snížení výdělku oproti Vašemu výdělku před zjištěním nemoci z povolání. Konkrétní pravidla pro výpočet najdete v ust. § 271b zákoníku práce. Pokud jste po zjištění nemoci z povolání zahájila podnikatelskou činnost, a to namísto nebo vedle práce konané v pracovním poměru, představují příjmy z podnikání Váš výdělek po zjištění nemoci z povolání ve smyslu ust. § 271b zákoníku práce.

Pro stanovení výše renty je rozhodující výdělek Vámi skutečně dosahovaný, nikoli minimální započitatelný příjem z podnikání pro účely určení životního a existenčního minima, pokud jej nedosahujete. Pouze pokud jako OSVČ bez vážných důvodů nedosáhnete výdělku, na který byste s přihlédnutím ke své dosavadní kvalifikaci, zdravotnímu stavu, schopnostem a zkušenostem mohla dosáhnout, není zaměstnavatel povinen vám tuto ztrátu na výdělku nahradit. K tomu je ale nutné posoudit konkrétní okolnosti případu svědčící o Vašem případném pasivním postoji k možnosti dosáhnout vyššího výdělku při výkonu podnikatelské činnosti. Nestačí, že je Váš výdělek nižší než minimální příjem z podnikání stanovený zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.

Změní-li se podstatně okolnosti významné pro učení výše nebo pro další trvání dávek (tj. dojde-li ke snížení nebo zvýšení příjmů), mohou se zaměstnanec nebo zaměstnavatel domáhat změny soudního rozhodnutí, a to vždy s účinností ode dne, kdy došlo ke změně poměrů.

Odpovědět na dotaz