Právní poradna logo

Výpočet dovolené po skončení mateřské

Datum:29. 05. 2024 v 13:54
Poslední aktivita:04. 06. 2024 v 10:53
Zhlédnuto:318x
0

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem ohledně výpočtu dnů dovolené po skončení MD.

MD začala dnem 30.8.2023 a navazovala na RD, kdy jsem byla doma s prvním dítětem. Zaměstnavatele jsem před koncem druhé MD požádala o proplacení dovolené, nicméně dle prvotní informace nemám na žádnou dovolenou nárok, jelikož jsem v roce 2023 neodpracovala ani jeden den. Nyní má zaměstnavatel informaci, že nárok na dovolenou opravdu vzniknul, nelze mi však říct, o jakém počtu dnů se bavíme.

Mateřská dovolená skončila 12. 3. 2024. Zaměstnavatel poskytuje celkem 20 dnů řádné dovolené.

Lze na základě poskytnutých údajů určit, na kolik dnů dovolené mi vzniknul nárok?

Předem děkuji za informaci.

S pozdravem

Martina Kůgel

Odpovědi (1)

0

Vážená paní Kůgel, dobrý den,

děkujeme Vám za dotaz. Níže Vám zasíláme vyjádření.

Ze zaslaných informací není možné bez dalšího vypočíst Váš nárok na dovolenou. K řádnému výpočtu nároku na dovolenou je nezbytné znát další důležité informace, např. Vaši stanovenou týdenní pracovní dobu, rozložení Vaší pracovní doby a informaci, zdali jste měla nevyčerpanou dovolenou z doby předtím, než jste nastoupila na mateřskou a posléze rodičovskou dovolenou.

V obecné rovině lze však shrnout, že prvotní informace, kterou Vám Váš zaměstnavatel sdělil, tedy že nemáte nárok na dovolenou vůbec, je zcela nesprávná.

Pro účely vzniku nároku na dovolenou se mateřská a rodičovská dovolená posuzují rozdílně.

Mateřská dovolená se pro tyto účely bez dalšího považuje za výkon práce, a tedy zaměstnanci za dobu jejího čerpání náleží nárok na dovolenou stejně tak, jako kdyby práci vykonával.

Oproti tomu rodičovská dovolená se považuje za výkon práce v souladu s § 216 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, pouze pokud zaměstnanec v témže kalendářním roce odpracoval (mimo dobu trvání překážek v práci vypočtených tamtéž) alespoň dvanáctinásobek stanovené (kratší) týdenní pracovní doby. Takovým výkonem práce se rozumí též např. čerpání mateřské dovolené. Při splnění výše uvedené podmínky se rodičovská dovolená považuje za výkon práce, maximálně však v rozsahu dvacetinásobku stanovené týdenní pracovní doby.

Na základě výše uvedeného a na základě Vámi poskytnutých informací lze shrnout, že Vám nárok na dovolenou zcela nepopiratelně vznikl.

Nad rámec výše uvedeného mi dovolte upozornit na skutečnost, že proplacení nevyčerpané dovolené je až případy, kdy dochází ke skončení pracovního poměru, v rozporu s právními předpisy.

V případě jakýchkoli dalších dotazů se neváhejte na náš pracovněprávní tým kdykoli obrátit, rádi Vám pomůžeme.

S pozdravem,

Mgr. Kateřina Vyšínová

Advokátní koncipientka

vysinova@plegal.cz

PEYTON legal

Odpovědět na dotaz