Právní poradna logo

Výprosa nebo výpůjčka

Datum:22. 05. 2024 v 14:26
Poslední aktivita:13. 06. 2024 v 10:48
Zhlédnuto:305x
0

Dobrý den,

vlastním pozemek s RD o výměře téměř 1000 m2, který vyžaduje pravidelnou údržbu v podobě sečení trávy 1x týdně. Můj pozemek přímo sousedí s obecním pozemkem, který plynule navazuje a není nijak oddělen. V rámci pravidelné údržby a dobrých vztahů seču trávu i na onom obecním pozemku, což mi zabere přibližně 45 minut práce navíc. Praktikuji to tak posledních 5 let.

Chci se zeptat, je možné na základě této skutečnosti sepsat s obcí smlouvu o výprose nebo výpůjčce? Rád bych si totiž přes tento obecní pozemek zřídil příjezdovou cestu na můj pozemek výměnou za onu pravidelnou údržbu, kterou obec nikdy neprováděla.

Jak se lze k této věci postavit a co mohu obci nabídnout?

Děkuji

Ing. Sláma Miloslav

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

na základě skutečnosti, že pozemek 5 let udržujete Vám žádný automatický nárok na uzavření smlouvy k tomuto pozemku nevzniká. Doba trvání 5 let není dostačující ani pro vydržení pozemku.

Výše uvedené však nebrání uzavření smlouvy mezi Vámi a obcí, na jejímž základě budete pozemek užívat, záleží zde jen na domluvě mezi Vámi a obcí. V uvedeném případě přichází v úvahu hned několik smluvních typů a to Vámi zmíněná výpůjčka, výprosa nebo také nájemní smlouva či smlouva o užívání pozemku. Je důležité zvážit, který z těchto smluvních typů pro Vás bude nejvhodnější.

Výpůjčka je upravena v ustanovení § 2193 a násl. občanského zákoníku a spočívá v přenechání nezuživatelné věci k dočasnému bezplatnému užívání. Výprosa je upravena v ustanovení § 2189 a násl. občanského zákoníku a také spočívá v přenechání věci k užití jinému, ale na rozdíl od výpůjčky je věc přenechána bezplatně k užívání, aniž se ujedná doba, po kterou se má věc užívat, ani účel, ke kterému se má věc užívat. Oproti těmto dvěma smluvním typům nájemní smlouva spočívá v přenechání věci za úplatu, proto to pro Vás bude pravděpodobně méně lákavá varianta.

Smlouva o užívání pozemku není upravena jako zvláštní smluvní typ ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 občanského zákoníku a tak záleží na smluvních stranách, jaká budou ujednána práva a povinnosti.

Ohledně Vašeho zájmu o zřízení cesty přes obecní pozemek, zvažte možnost zřízení služebnosti cesty, která je věcným právem zřizovaným zpravidla za úplatu, ale je následně zanesena do katastru nemovitostí bez ohledu na dobu platnosti smluvního závazku.

V každém případě na uzavření smlouvy ani na případné zřízení služebnosti nemáte právní nárok, takže bude záležet na přístupu obce k této záležitosti.

Odpovědět na dotaz