Právní poradna logo

Zábor chodníku

Datum:07. 06. 2024 v 13:34
Poslední aktivita:18. 06. 2024 v 13:31
Zhlédnuto:237x
0

Dobrý den,

žádali jsme město o zábor části chodníku před rodinným centrem pro umístění pískoviště. Toto nám bylo zamítnuto po místním šetření za účasti zástupců odboru dopravy a odboru správy majetku a hospodářské správy Městského úřadu a zástupce PČR z Dopravního inspektorátu. Důvodem je, že chodník slouží pro chodce a taktéž může být ohrožena bezpečnost u slabozrakých chodců.

Budeme ještě zjišťovat, který konkrétní orgán to zamítnul. Ale dá se s tímto rozhodnutím něco dělat?

Pískoviště by bylo umístěno u fasády domu a na průchod po chodníku zbývají 2m (ke stromům, které jsou umístěny uprostřed chodníku) a přes 4m celkově až k parkovišti.

Případně dá se to vyřešit jinak? (Např. žádostí o odkup části chodníku, abychom souhlasy nepotřebovali? )

Děkuji,

Eliška Höferová

Odpovědi (2)

0

Dobrý den,

ve Vašem případě je třeba nejprve zjistit, který orgán vydal zamítavé rozhodnutí, respektive počkat na oznámení tohoto rozhodnutí (doručení). Proti rozhodnutí správního orgánu je obecně možné podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dní od jeho oznámení (v případě, že Vám rozhodnutí nebylo oznámeno, uplatní se lhůta 30 dní ode dne, kdy jste se o vydání rozhodnutí dozvěděla). Informace o možnosti podat odvolání a lhůtě k jeho podání by měly být součástí příslušného zamítavého rozhodnutí.

Odvolání se podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal, a musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Musí z něj být patrno, kdo je činí, které věci se týká (proti kterému rozhodnutí směřuje a v jakém rozsahu), v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a dále co se navrhuje. Spolu s odvoláním je vhodné připojit podklady, o které opřete Vaši argumentaci, např. podrobnější plán umístění pískoviště se zvýrazněním dostatečného zbývajícího prostoru pro chodce i v případě umístění pískoviště apod.

Odkup části chodníku (případně pozemku, na kterém se chodník nachází, záleží na parametrech chodníku) může být možnou alternativou. Je však zcela na vlastníkovi chodníku/pozemku, zda s prodejem bude souhlasit. Počítejte s tím, že proces bude časově i administrativně náročnější a pokud trvají důvody, pro které Vám byl zamítnut zábor (nedostatek zbývajícího místa a ohrožení bezpečnosti), tím spíš nebude obec souhlasit s prodejem. Další možností, jak se vyhnout potřebě jednorázových souhlasů, je zřídit po dohodě s vlastníkem k potřebné části chodníku věcné břemeno, případně si část chodníku smluvně vypůjčit či pronajmout, např. po určité období roku. Vše však závisí na dohodě a místní situaci.

Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti Vašeho případu a faktického stavu věci, včetně znalosti konkrétní obce, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám pomůžeme.

Veronika Chrobok, advokátka

Dana Provázková, advokátní koncipientka

DELTA legal, advokátní kancelář s.r.o. - https://deltalegal.cz

0

Dobrý den,

ve Vašem případě je třeba nejprve zjistit, který orgán vydal zamítavé rozhodnutí, respektive počkat na oznámení tohoto rozhodnutí (doručení). Proti rozhodnutí správního orgánu je obecně možné podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dní od jeho oznámení (v případě, že Vám rozhodnutí nebylo oznámeno, uplatní se lhůta 30 dní ode dne, kdy jste se o vydání rozhodnutí dozvěděla). Informace o možnosti podat odvolání a lhůtě k jeho podání by měly být součástí příslušného zamítavého rozhodnutí.

Odvolání se podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal, a musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Musí z něj být patrno, kdo je činí, které věci se týká (proti kterému rozhodnutí směřuje a v jakém rozsahu), v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a dále co se navrhuje. Spolu s odvoláním je vhodné připojit podklady, o které opřete Vaši argumentaci, např. podrobnější plán umístění pískoviště se zvýrazněním dostatečného zbývajícího prostoru pro chodce i v případě umístění pískoviště apod.

Odkup části chodníku (případně pozemku, na kterém se chodník nachází, záleží na parametrech chodníku) může být možnou alternativou. Je však zcela na vlastníkovi chodníku/pozemku, zda s prodejem bude souhlasit. Počítejte s tím, že proces bude časově i administrativně náročnější a pokud trvají důvody, pro které Vám byl zamítnut zábor (nedostatek zbývajícího místa a ohrožení bezpečnosti), tím spíš nebude obec souhlasit s prodejem. Další možností, jak se vyhnout potřebě jednorázových souhlasů, je zřídit po dohodě s vlastníkem k potřebné části chodníku věcné břemeno, případně si část chodníku smluvně vypůjčit či pronajmout, např. po určité období roku. Vše však závisí na dohodě a místní situaci.

Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti Vašeho případu a faktického stavu věci, včetně znalosti konkrétní obce, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám pomůžeme.

Veronika Chrobok, advokátka

Dana Provázková, advokátní koncipientka

DELTA legal, advokátní kancelář s.r.o. - https://deltalegal.cz

Odpovědět na dotaz