Právní poradna logo

Základní mzda

Datum:11. 09. 2022 v 08:42
Poslední aktivita:13. 09. 2022 v 13:19
Zhlédnuto:3632x
0

Vedení se dohodlo na zvýšení základní mzdy. Několik dní nato přišel bez vědomí ostatního vedení jeden vedoucí pracovník s dodatkem na základní mzdu nižší, než byla dohodnuta vedením.

Několik zaměstnanců nový dodatek nepodepsalo, neboť znali dohodu vedení o navýšení základní mzdy. Dodatek s navýšením základní mzdy podle dohody vedení dostali všichni až měsíc následující.

Je takový postup v pořádku? Mají za ten měsíc nárok na zvýšení i ti, kteří dodatek nepodepsali?

Dděkuji

J. Cink

Odpovědi (1)

0

Vážený pane Cinku,

mzdu lze navýšit dodatkem k pracovní smlouvě, změnou mzdového výměru, popř. si umím představit i změnu „mlčky“, kdy zaměstnavatel pošle zaměstnanci na účet vyšší mzdu a zaměstnanec se ono navýšení doví z výplatnice. Zde je otázkou, co znamená, že se „vedení dohodlo“. Jaké vedení? Jak velké navýšení? Navýšení všem rovnoměrně? Od kdy je navýšení účinné? Pokud tato dohoda vedení nevyústila ve změnu vztahu se zaměstnancem, fakticky neměla na zaměstnance žádný vliv. K němu došlo až s dodatkem o navýšení mzdy.

Zaměstnanec, který podepsal dodatkem snížení (např. od počátku srpna 2022), aby posléze dodatkem podepsal zvýšení mzdy (např. od počátku září 2022), potom postup zaměstnavatele, který mu vyplatil za srpen „nižší“ mzdu a za září „vyšší“ mzdu, je dle mého názoru v souladu se zákoníkem práce. Hodně teoreticky by ono snížení mzdy mohlo odporovat pravidlu zákazu diskriminace, ale k bližšímu posouzení nemám dostatek informací a již předem se domnívám, že tato cesta by byla problematická, neboť došlo k dohodě.

Pokud jde o dotaz, zda na zvýšení mzdy mají nárok i ti, kteří dodatek nepodepsali…máte na mysli dodatek o zvýšení mzdy? To mě zaráží, proč by zaměstnanec odmítnul podepsat dokument, kde mu zvyšují mzdu…nicméně, pokud taková situace nastala, dle mého názoru na ono zvýšení tito zaměstnanci nárok nemají.

JUDr. Michal Faltus, advokát

JC
Jiří Cink

Dobrý den. Děkuji za odpověď. Zaměstnavatel je družstvo. Tedy zvýšení mezd odsouhlasilo vedení družstva Předseda, mistopředseda atd. na jednaní. Jedna se o to, že dohodnuté zvýšení mezd bylo podstatně vyšší (což jsme měli ověřeno od místopředsedy), než následně předkládal předseda k podpisu v dodatku smlouvy. Čili bez vědomí ostatního vedení družstva. Proto jsme to odmítli podepsat. A některým, kteří do nepodepsali, mzda navýšena nebyla. A až následující měsíc, měli zvýšení mzdy vsichni podle dohody vedení družstva.

0
 
Šetina, Komendová & Partners

Dobrý den, pane Cinku, děkuji za doplnění dotazu. Dle mého názoru se situace nemění. To, že vedení odsouhlasilo navýšení mezd ještě neznamená, že v tu chvíli nabyly účinnosti změny pracovní smlouvy. K účinkům tohoto „odsouhlasení vedení“ dochází až při sepisu dodatku k pracovní smlouvě. Tedy až při jednání vůči zaměstnanci. Pokud došlo k jednání předsedy, které nebylo v souladu s odsouhlaseným, nemohu vyloučit případné kroky družstva vůči danému statutárnímu orgánu, nicméně ke zvýšení mezd došlo až podpisem dodatků, popř. z titulu faktického vyplacení navýšení. Snad jedinou teoretickou šanci, kterou tu vidím, je prokázat zaměstnavateli, že: 1) k odsouhlasení navýšení mezd prokazatelně došlo s účinnosti od následujícího měsíce a existuje k tomu písemný záznam, 2) k faktickému nezaplacení onoho navýšení došlo z důvodu omylu na straně zaměstnavatele a tento by měl zaplatit. JUDr. Michal Faltus, advokát

0

Odpovědět na dotaz