Právní poradna logo

Záznam o úrazu u agenturního zaměstnance

Datum:20. 09. 2023 v 08:51
Poslední aktivita:22. 09. 2023 v 11:44
Zhlédnuto:649x
0

Dobrý den,

chci se dotázat, kdo vyhotovuje Záznam o úrazu při vzniku dočasné pracovní neschopnosti nasledkem pracovního úrazu, jedná-li se o agenturního zaměstnance? Agentura nebo uživatel?

Odpovědi (1)

0

Vážená paní Majerníková,

děkujeme za Vaši otázku. Stručná odpověď je, že záznam o úrazu agenturního zaměstnance vyhotovuje agentura práce.

V případě pracovního úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele je subjekt, u kterého k úrazu došlo, povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět zaměstnavatele postiženého zaměstnance o tom, že k úrazu došlo (viz ust. § 105 odst. 1 zákoníku práce). Typicky jde právě o dočasné přidělení v rámci agenturního zaměstnávání.

Z ust. § 5 odst. 1 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, poté vyplývá, že záznam o úrazu vyhotovuje vždy zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance. To znamená, že v případě zaměstnance zraněného na pracovišti jiného subjektu (resp. uživatele) provádí záznam o pracovním úrazu agentura práce, a nikoliv uživatel, na jehož pracovišti k úrazu došlo. Zápis do knihy úrazů nicméně provádí obě strany, tj. agentura práce i uživatel, jak plyne z ust. § 2 odst. 2 stejného nařízení.

Odpovídá: Mgr. Lukáš Kafka, právník

Odpovědět na dotaz