Právní poradna logo

Změna funkce/pozice - výpočet náhrady dovolené

Datum:18. 03. 2024 v 14:24
Poslední aktivita:26. 03. 2024 v 09:22
Zhlédnuto:427x
0

Dobrý den,

chtěla bych požádat o radu, jak postupovat v tomto případě:

Ředitel odstupuje z funkce k 31. 3. 2024 na vlastní žádost. Dál pokračuje na snížený úvazek na řadové pozici. V dubnu chce čerpat dovolenou. Jakým průměrem bude tato dovolená placena?

Děkuji předem za Vaši odpověď.

S pozdravem,

Ilona Jarkovská

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

z Vašeho dotazu nám vyplývá, že ředitel je vedoucím příspěvkové organizace, který se na svou písemnou žádost vzdal tohoto pracovního místa, a to ke dni 31. března 2024. Od 1. dubna 2024 pak dojde ke změně jeho pracovního zařazení a současně zkrácení pracovního úvazku.

Výměra jeho dovolené za kalendářní rok je 5 týdnů. Podle § 212 odst. 4 zákoníku práce platí, že dochází-li u zaměstnance v průběhu příslušného kalendářního roku ke změně délky stanovené týdenní pracovní doby, přísluší mu za tento rok dovolená v poměru, který odpovídá délce jednotlivých období s rozdílnou délkou stanovené týdenní pracovní doby.

Jelikož není zákonem přesně stanoveno, jakým způsobem má být výměra dovolené vypočítána, je dle odborné veřejnosti možné přistoupit k tomu několika způsoby:

a) dle metody váženého průměru (průměrné délky týdenní pracovní doby podle počtu kalendářních dnů připadajících na jednotlivá období) nebo

b) vypočítat jej odděleně za každé období a následně sečíst takto zjištěné výměry dovolené.

Níže přikládáme příklad výpočtu metodou, kdy se vypočítává průměrná týdenní pracovní doba v daném roce. My se přikláníme k tomuto výpočtu přes vážený průměr, protože je spravedlivější.

Příklad výpočtu dovolené za rok 2024 při snížení úvazku z 40 hodin týdně na 20 hodin týdně od 1. dubna 2024

a. Vycházíme z toho, že:

I. První část pracovního poměru trvala 91 dní.

II. Druhá část bude trvat 275 dní.

b. 91 dní x 40 hodin (týdenní pracovní doba) = 3640 (počet hodin v prvním období)

c. 275 dní x 20 hodin (kratší pracovní doba) = 5500 (počet hodin v druhém období)

d. 3640 + 5500 = 9140

e. 9140 / 366 = 24,9726776 (průměrná týdenní pracovní doba v daném roce)

f. Při dovolené v délce 5 týdnů v roce by tak dovolená za rok 2024 činila po zaokrouhlení 125 hodin.

Pokud byste měli zájem na výpočtu dovolené dle konkrétní situace zaměstnance, případně jiné související dotazy, rádi Vám s nimi pomůžeme!

S pozdravem

Tým Accace Legal

https://accace.cz/

Odpovědět na dotaz