Právní poradna logo

Zvýšení nájmu a vyúčtování energií

Datum:03. 07. 2023 v 18:00
Poslední aktivita:18. 07. 2023 v 13:56
Zhlédnuto:406x
0

Dobrý den, prosím o radu.

Situace je následující:

V roce 2015 vznik nájemní smlouvy (my v pozici nájemníka). Ceny energií jsou obsaženy ve smlouvě samostatnou částkou (majitel nakupuje elektřinu i plyn sám a přeúčtovává nájemníkům).

Ve smlouvě povinnost udělat vyúčtování nejpozději do 30. 6. následujícího roku.

Od počátku smlouvy nebylo vyúčtování provedeno, ani po slušném požádání. Nyní 30. 6. 2023 dodáno vyúčtování celkově za roky 2015-2021. Tedy ani ne za rok 2022, což mělo dle smlouvy být. Vzhledem k době je tam významný nedoplatek. Otázka je, na co má majitel právo? Máme akceptovat vyúčtování a vše doplatit, nebo je něco již nevymahatelné? A jak na rok 2022, když opět vyúčtování nemáme?

Druhý dotaz je asi poměrně jednoduchý.

Majitel navýšil nájem o inflaci (ve smlouvě je inflační doložka). S tím by nebyl problém, má na to nárok, ale dopisem k 30. 6. navýšil nájem od 1. 1. a žádá tudíž doplatek. Má na to právo? Myslím, že ne.

Moc děkuji za radu.

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

Obecná promlčecí doba je upravena v občanském zákoníku v délce 3 roky, vyúčtování nedoplatků, která byla provedena po této lhůtě, by tak měla být promlčena. Vzhledem k tomu, že opět nedošlo k řádnému předložení vyúčtování pronajímatelem, můžete se vůči pronajímateli domáhat pokuty ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení. Tato pokuta je upravena v ustanovení § 13 zákona č. 67/2013 Sb.

Co se týče Vašeho druhého dotazu, záleží zde na znění inflační doložky ve Vaší nájemní smlouvě. Důležité zde je, zda inflační doložka v nájemní smlouvě ujednává automatické navýšení nájemného, či zda je k navýšení nájemného třeba úkonu ze strany pronajímatele. Jestliže je k provedení úkonu stanovena lhůta, je třeba, aby byl proveden v dané lhůtě. Z vaší otázky není jasné přesné znění inflační doložky, ale pokud inflační doložka neupravuje automatické navýšení nájemného, resp. každoroční navýšení nájemného, tak by Váš pronajímatel na doplatek nárok mít neměl, k posouzení daného je však třeba znalosti přesného znění inflační doložky.

Odpovědět na dotaz