Pracovní právo pěkně popořádku - 1. díl
17.09.2019 - 17.09.2019 školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 17.00 hod.

Pracovní právo pěkně popořádku - 1. díl

Potřebujete si osvěžit Vaše znalosti pracovního práva? Právě pro Vás je určen celodenní seminář, kterým Vás provede ikona této disciplíny Nataša Randlová společně s Ondřejem Chladou a Michalem Peškarem.

Začneme vznikem pracovního poměru,probereme jeho náležitosti, obsah a možné i nemožné změny. Probereme pracovní dobu a budeme se věnovat otázkám dovolené. Po celou dobu školení, stejně jako na jeho konci již tradičně rezervujeme dostatek prostoru pro Vaše dotazy a diskuzi k aktuálním tématům, která Vás zajímají

Pořadatelé

Insolvenční minimum
17.09.2019 - 17.09.2019 Vista**** City hotel Brno, Hudcova 72, 621 00 Brno, 9.00 - 16.00 hod.

Insolvenční minimum

V průběhu semináře se seznámíte se základy právní úpravy insolvenčního řízení. Budou Vám vysvětleny podmínky úpadku a hrozícího úpadku. Probrány budou náležitosti insolvenčního návrhu a návrhu na povolení oddlužení a rozhodování insolvenčního soudu o těchto návrzích. Seznámíte se se způsoby řešení úpadku dlužníka s důrazem na konkurz a oddlužení.

Zvláštní pozornost bude věnována otázce přihlášek pohledávek věřitelů a jejich právům a povinnostem v insolvenčním řízení a stejně tak povinnostem insolvenčního správce v rámci insolvenčního řízení a jejich specifikům v rámci jednotlivých způsobů řešení úpadku dlužníka. Seminářem Vás provede Mgr. Lukáš Pachl. 

Přihlaste se do 27. srpna 2019 a zajistěte si své místo na semináři za akční cenu!

Pořadatelé

Veřejná prostranství
17.09.2019 - 17.09.2019 budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, 9.00 - 14.00 hod.

Veřejná prostranství

Lektor se v novém semináři zaměří na právní problémy spojené s veřejnými prostranstvími.

Veřejné prostory v posledních letech neobyčejně nabírají na významu – lidé si začínají uvědomovat jejich přínos pro kvalitu života v obci a zároveň se obcím nabízí řada zdrojů, z nichž mohou získat finanční podporu, pokud se rozhodnou svá veřejná prostranství zvelebovat.

Vybraná témata z oblasti práva veřejného i soukromého bude lektor prezentovat teoretickým úvodem a následně je ve spolupráci s účastníky procvičí na praktických příkladech z reálného života. Opírat se přitom bude zejména o aktuální soudní judikaturu.

Lektor: Mgr. Karel Černín, Ph.D.

Pořadatelé

Velká novela zákona o místních poplatcích 2020 a nejčastější nesprávnosti správců poplatků při výkonu správy místních poplatků
17.09.2019 - 17.09.2019 budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, 9.00 - 14.00 hod.

Velká novela zákona o místních poplatcích 2020 a nejčastější nesprávnosti správců poplatků při výkonu správy místních poplatků

Od 1. 1. 2020 se předpokládá účinnost novely zákona o místních poplatcích, která patří za poslední období k nejrozsáhlejším novelám v dané problematice. Novela obsahuje nový místní poplatek z pobytu, dochází k legislativním úpravám některých místních poplatků, zásadní změny jsou provedeny v oblasti zavádění místních poplatků a v ustanoveních procesního charakteru. Současně se mění i systematické uspořádání celého zákona o místních poplatcích.

Seminář je určen pro úředníky územně samosprávných celků, do jejichž kompetence patří problematika místních poplatků a jejich správy. Termín semináře je zvolen tak, aby bylo možné na uvedenou novelu zákona reagovat především úpravou obecně závazných vyhlášek. Současně je cílem semináře seznámit správce poplatků s nesprávnými postupy v jejich současné praxi při správě místních poplatků.

Lektor: JUDr. Zdeňka Jirásková

Pořadatelé

6. ročník konference ELEKTRONIZACE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK – výměna zkušeností, novinky a trendy
18.09.2019 - 18.09.2019 Praha, 8:30 - 15:30 hod.

6. ročník konference ELEKTRONIZACE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK – výměna zkušeností, novinky a trendy

Letošní ročník konference přináší širokou nabídku poutavých témat a zajímavé řečníky. A budeme se dívat hlavně do budoucnosti. Probereme, jak to bude s elektronizací veřejných zakázek v roce 2020.

Zkusíme si odpovědět na otázku, jaké bude digitální Česko. Podíváme se, jaké jsou plány a realita MMR v oblasti elektronizace veřejných zakázek. Ale také Vám poradíme, jak mít elektronické zakázky právně správně a co znamená kybernetická bezpečnost pro zadavatele. Konference je opět i prostorem pro výměnu zkušeností mezi zadavateli, uživateli elektronických nástrojů.

Pořadatelé

Průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku
18.09.2019 - 18.09.2019 budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, 9.00 - 16.30 hod.

Průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku

Výklad se soustředí na představení základních skutkových podstat náhrady škody a nemajetkové újmy, které jsou upraveny v občanském zákoníku. Zdůrazněny jsou změny, které jsou podstatné z hlediska nového zákoníku, včetně upozornění, jaké mají dopady do praxe a jak ovlivňují použitelnost dosavadních závěrů judikatury.

Lektor: JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

Pořadatelé

Příprava návrhů na povolení oddlužení
24.09.2019 - 24.09.2019 Vista**** City hotel Brno, Hudcova 72, 621 00 Brno, 9.00 - 13.00 hod.

Příprava návrhů na povolení oddlužení

Účastníci budou v rámci semináře Příprava návrhů na povolení oddlužení připraveni poskytnout dlužníkům základní informace o oddlužení jako způsobu řešení jejich úpadku, vyžádat si od nich relevantní podklady pro vyhodnocení možnosti jejich oddlužení, sepsat návrh na povolení oddlužení a všechny jeho přílohy a tento řádně podat k insolvenčnímu soudu. Seminářem Vás provede Mgr. Lukáš Pachl. 

Přihlaste se do 3. září 2019 a zajistěte si své místo na semináři za akční cenu!

Pořadatelé

Konference České právo a informační technologie
26.09.2019 - 27.09.2019 Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně, Veveří 331/95, 602 00, Brno

Konference České právo a informační technologie

Konference je přístupná všem zájemcům.

Příspěvky lze přihlašovat do některé z šesti odborných sekcí. Pro posouzení pro přijetí je potřeba zaslat rozšířený abstrakt v minimálním rozsahu 4 normostran, který obsahuje stanovená kritéria.

Pořadatelé

Zaměstnávání cizinců v ČR
01.10.2019 - 01.10.2019 školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Zaměstnávání cizinců v ČR

Představíme vám jednotlivá povolení, která si musíte opatřit. Vysvětlíme, kdy je nutné žádat o klasickou zaměstnaneckou kartu a kdy naopak je nutné zvolit postup jiný. Shrneme povinnosti, které na vás, jakožto zaměstnavatele cizinců čekají. Zároveň upozorníme na rizika sankcí, které hrozí v případě, když povinnosti nebudou dodržovány.

V neposlední řadě se budeme věnovat aktualitám u speciálních projektů migrace (zejména program Režim Ukrajina) a představíme novinky, které přinesla nedávná novela zákona o pobytu cizinců a zákona o zaměstnanosti. 

Pořadatelé

Ochrana osobních údajů v HR prostředí od A po Z pro rok 2019
08.10.2019 - 08.10.2019 školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 17.00 hod.

Ochrana osobních údajů v HR prostředí od A po Z pro rok 2019

Seznámíme Vás se základními principy zpracování a ochrany osobních údajů v HR prostředí. Prakticky a na příkladech vysvětlíme, jaké postupy zvolit a jaké dokumenty vyhotovit, aby byla činnost společnosti v pracovněprávních vztazích v souladu s GDPR.

Zaměříme se na TOP 12 oblastí, které Vás v HR prostředí nejvíce zajímají: například se dozvíte, co patří do osobní složky zaměstnance, jak přiopravit řádnou dokumentaci kamer na pracovišti nebo jak dlouho uchovávat v HR prostředí dokumenty. 

Pořadatelé

Pracovní doba názorně a prakticky – s následným workshopem
09.10.2019 - 09.10.2019 školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 15.00 hod.

Pracovní doba názorně a prakticky – s následným workshopem

Zkušený a oblíbený lektor Michal Peškar Vás nejprve provede příslušnými ustanoveními zákoníku práce, a to pomocí grafů, tabulek a schémat. Budete tak mít hned lepší představu, co se za všemi těmi paragrafy schovává.

Druhá část školení poté bude vedena formou workshopu, kdy si sami zkusíte řešit situace z praxe – dostanete například za úkol připravit rozvrh nerovnoměrné pracovní doby, spočítat nepřetržité odpočinky mezi směnami, poslat zaměstnance na služební cestu o víkendu a určit mu během služební cesty pracovní dobu, nařídit práci přesčas nebo ohlídat čerpání přestávek v práci.

Pořadatelé

Vědecká konference Olomoucké debaty mladých právníků
11.10.2019 - 12.10.2019 Pevnost poznání, 17. listopadu 7 779 00 Olomouc

Vědecká konference Olomoucké debaty mladých právníků

Vědecká konference Olomoucké debaty mladých právníků, jejíž 13. ročník proběhne ve dnech 11. - 12. 10. 2019 v prostorách Pevnosti poznání, představuje jednu z nejvýznamnějších událostí, která se v oblasti vědeckého života na půdě olomoucké právnické fakulty každoročně koná. Konference klade důraz na vytváření platformy pro setkávání, diskuse a výměny názorů především mladších vědců.

Téma letošního ročníku konference: Výzvy demokracie

Pořadatelé

Odborové organizace – vše co musí personalista / funkcionář odborové organizace vědět o každodenním soužití se zástupcem zaměstnanců / zaměstnavatelem
14.10.2019 - 14.10.2019 školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Odborové organizace – vše co musí personalista / funkcionář odborové organizace vědět o každodenním soužití se zástupcem zaměstnanců / zaměstnavatelem

Jste personalista nebo funkcionář odborové organizace, ale neznáte pořádně práva a povinnosti, které vyplývají z působení odborové organizace u zaměstnavatele?

Nataša Randlová a Lucie Brázdová se zaměří na nejčastější nejasnosti, problémy a otázky, které vyvstávají při „soužití“ zaměstnavatele a odborové organizace, a to praktickou formou s řadou příkladů a za použití výstupů z judikatury. Ať už jde o povinné poskytování informací, projednací povinnosti, materiální zázemí, které musí zaměstnavatel odborům pro jejich činnost vytvořit, či kolektivní vyjednávání.  

Pořadatelé

dTest: Simulovaný soudní spor
15.10.2019 - 15.10.2019 Česká republika

dTest: Simulovaný soudní spor

Jak takzvaní šmejdi mohou ničit život seniorům, ukáže letos vůbec poprvé soutěž Spotřebitelskoprávní moot court. Budoucí právníci si v simulovaném soudním procesu vyzkouší roli advokátů nanečisto. Jejich výkony u fiktivního soudu bude hodnotit odborná porota z řad soudců, akademiků a dalších odborníků.

Celostátní soutěž vyhlašuje spotřebitelská organizace dTest pro všechny vysokoškolské studenty právnických fakult v České republice. Přihlášky je možné odesílat do 15. října.

Pořadatelé

Pracovní právo pěkně popořádku - 2. díl
15.10.2019 - 15.10.2019 školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 17.00 hod.

Pracovní právo pěkně popořádku - 2. díl

V rámci školení určeného výlučně absolventům prvního dílu se zaměříme na témata, která se nevešla do našeho prvního školení a zároveň jsou svou právní úpravou o něco složitější, a personalisté se jich proto často obávají. Jedním z nich je bezesporu ukončení pracovního poměru.

Na semináři Vás také přesvědčíme, že není třeba se bát zaměstnance, který se vrací z rodičovské dovolené a požaduje speciální podmínky, a že pracovnělékařská péče nemusí nutně být noční můrou personalistů. Vysvětlíme si také principy odpovědnosti zaměstnanců i zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích a rozebereme problematiku zvýšení a prohloubení kvalifikace.

Pořadatelé

Porušení povinností a neuspokojivé výsledky – jak v těchto případech ukončit pracovní poměr?
17.10.2019 - 17.10.2019 školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Porušení povinností a neuspokojivé výsledky – jak v těchto případech ukončit pracovní poměr?

V situaci, kdy však má dojít k ukončení pracovního poměru, musí personalista postupovat velmi pečlivě a vyvarovat se pochybení, která by mohla v konečném důsledku vést až k neplatnosti takového skončení pracovního poměru a vzniku velké škody na straně zaměstnance.

V průběhu školení se zaměříme na rozvázání pracovního poměru z důvodu nedostatečného výkonu zaměstnanců či případů porušení jejich pracovních povinností s detailním návodem, jak v daném případě postupovat. Výklad bude dokreslen řadou praktických příkladů, které vycházejí z aktuální judikatury Nejvyššího soudu ČR.

Pořadatelé

Švarcsystém aneb Jak na servisní smlouvy a outsourcing
22.10.2019 - 22.10.2019 školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Švarcsystém aneb Jak na servisní smlouvy a outsourcing

V tomto školení se Irena Lišková a Ondřej Chlada zaměří na podmínky, za kterých je možné určitou činnost přenechat jinému podnikateli nebo „vysílat“ své zaměstnance či subdodavatele do jiných firem tak, aby nešlo o tzv. zakázaný švarcsystém, skryté agenturní zaměstnávání nebo jiné formy nelegálního zaměstnávání. Seznámíte se s praktickými doporučeními a návody, jak se nedopustit porušení zákona a jak v provozu spolupráci vůbec realizovat. Lektoři nabídnou aktuální informace o rozhodovací praxi soudů a Inspekce práce a připravíVás na případné jednání s nimi.

Pořadatelé

Vedoucí zaměstnanci – co všechno byste měli znát o postavení a povinnostech vedoucích zaměstnanců
23.10.2019 - 23.10.2019 školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Vedoucí zaměstnanci – co všechno byste měli znát o postavení a povinnostech vedoucích zaměstnanců

Během semináře Vám zkušená lektorka Nataša Randlová vysvětlí si pojem vedoucí zaměstnanec – jaký je rozdíl mezi tzv. vedoucím zaměstnancem podle § 11 a podle § 73 zákoníku práce, odpoví i na otázku, jaké všechny odchylky lze s vedoucími zaměstnanci sjednat (přesčasová práce atp.).

Věnovat se bude i specifikům skončení pracovního poměru vedoucích zaměstnanců, disciplinárního řízení i situací, kdy je možné vedoucího zaměstnance odvolat a de facto skončit jeho pracovní poměr bez udání důvodů. Dotkne se také specifické povinnosti vedoucích zaměstnanců (organizace práce, zajišťování BOZP atp.), význam těchto povinností i sankce za jejich porušení – a to včetně trestněprávní odpovědnosti vedoucích zaměstnanců, která se nyní hojně objevuje v judikatuře soudů.

Pořadatelé

Firemní auta – radost nebo starost?
05.11.2019 - 05.11.2019 školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Firemní auta – radost nebo starost?

Zaměstnavatelé běžně přidělují zaměstnancům osobní automobil, ať už přímo jako prostředek k výkonu práce, nebo jako benefit. Zaměstnavatelé však často nevědí, jaká odpovědnost za škodu jim může vzniknout v souvislosti s užíváním služebního automobilu zaměstnancem. Obdobné nejasnosti pak vznikají také v případě, že zaměstnavatel umožní zaměstnanci používat svůj soukromý automobil pro služební účely.

Cílem školení je odpovědět na tyto a související otázky, zejména vysvětlit rozdíly mezi pracovněprávní a občanskoprávní úpravou odpovědnosti za škodu a doporučit, jakou formou a jaké povinnosti má zaměstnavatel zaměstnanci v souvislosti uložit.

Pořadatelé

Odborná konference: Právo ve veřejné správě
05.11.2019 - 05.11.2019 Orea Hotel Voroněž, Křížkovského 458/47, 603 73 Brno

Odborná konference: Právo ve veřejné správě

ATLAS consulting spol. s r.o. pořádá v roce 2019 již osmý ročník odborné konference PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ, která navazuje na odborný kongres PRÁVNÍ PROSTOR.

Pořadatelé

Porušení povinností a neuspokojivé výsledky – jak v těchto případech ukončit pracovní poměr?
07.11.2019 - 07.11.2019 školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Porušení povinností a neuspokojivé výsledky – jak v těchto případech ukončit pracovní poměr?

První část školení bude věnována modelovému průběhu kontroly ze strany inspekce práce. Náš lektor, pan Aleš Kalvoda, vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký a Liberecký kraj prozradí, na co se inspektoři při kontrolách zaměřují především a kam by tedy svou pozornost měli směřovat také zaměstnavatelé. V druhé části školení se pan Kalvoda bude zabývat sankcemi, které při objevení závažných nedostatků zaměstnavatelům hrozí.

V poslední části školení zaměří na nejčastěji pokládané dotazy, se kterými se v rámci své praxe opakovaně setkává. Měl by se tak zejména věnovat problematice odměňování, dovolené, docházky do zaměstnání nebo pracovní doby.

Pořadatelé

Jednatel nebo zaměstnanec? Souběhy funkcí, smlouvy o výkonu funkce a odměňování orgánů obchodních korporací v roce 2019
12.11.2019 - 12.11.2019 školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Jednatel nebo zaměstnanec? Souběhy funkcí, smlouvy o výkonu funkce a odměňování orgánů obchodních korporací v roce 2019

Cílem semináře je prakticky a na příkladech shrnout právní úpravu smluv o výkonu funkce, aktuální a neustále se proměňující soudní praxi v této oblasti, zodpovědět otázky týkající se odměňování statutárních orgánů a naučit Vás, na co se zaměřit při vyjednávání a uzavírání smluv s členy statutárních orgánů obchodních společností.

Dozvíte se také, jaké se v současnosti vyskytují názory na (ne)možnost souběhu funkcí, které z nich převládají, koho ve vaší společnosti se „zakázaný“ souběh funkcí může týkat a jaké s sebou nese následky a rizika. 

Pořadatelé

Pracovnělékařské služby aktuálně a prakticky
13.11.2019 - 13.11.2019 školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Pracovnělékařské služby aktuálně a prakticky

V rámci tohoto komplexního školení se budeme věnovat obsahu pracovnělékařských služeb, protože jde o oblast. Vysvětlíme si, co vlastně tento termín znamená, co všechno zahrnuje a jaké konkrétní povinnosti klade na zaměstnavatele.

Dotkneme se například otázky výběru poskytovatele pracovnělékařských služeb, uzavření smlouvy o poskytování těchto služeb i obsahu pracovnělékařských prohlídek, poradenství a dohledu. Lektor Michal Peškar ví ze své praxe, že pro personalisty bývají nejpalčivějším problémem lékařské posudky, proto jim věnuje při výkladu největší prostor včetně upozornění na relevantní soudní rozhodnutí.

Pořadatelé

Všechno, co potřebujete vědět o smlouvách a základech fungování společnosti. Obchodněprávní minimum
18.11.2019 - 18.11.2019 školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 15.00 hod.

Všechno, co potřebujete vědět o smlouvách a základech fungování společnosti. Obchodněprávní minimum

Ať už máte uzavírat nájemní smlouvu k zajištění prostor pro fungování Vaší společnosti, anebo vyjednávat důležitý kontrakt na dodávku zboží či služeb, je třeba dobře vědět, jakým způsobem se taková smlouva uzavírá, co by taková smlouva měla obsahovat a kdo je oprávněn ji za Vaši společnost podepsat.

V průběhu školení se proto zaměříme na základní otázky dojednávání a vzniku smluv, dále vysvětlíme pojem obchodních podmínek a jejich užívání, představíme si také ustanovení, která se ve smlouvách standardně nacházejí a věnovat se budeme také problematice změny a ukončení smluv. Uvedeme několik typů smluv nejčastěji užívaných v běžném obchodním styku a základní informace a náležitosti takových smluv (např. kupní smlouva, smlouva o dílo či licenční smlouva). Školení pak zakončí výklad problematiky odpovědnosti za vady a záruky a jejich vzájemného rozlišení.

Pořadatelé

Pracovní právo pěkně popořádku - 3. díl (WORKSHOP)
19.11.2019 - 19.11.2019 školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 15.00 hod.

Pracovní právo pěkně popořádku - 3. díl (WORKSHOP)

Pracovní právo pěkně popořádku – WORKSHOP představuje čistě prakticky laděnou nadstavbu k 1. a 2. dílu tohoto školení. Naši lektoři s Vámi v průběhu téměř pětihodinového nadstavbového „školení naruby“ procvičí vědomosti nabyté v rámci předchozích seminářů. Žádná nová teorie nebo přednáška a pasivní poslech – pouze praktická cvičení a řešení Vašich pracovněprávních problémů – sami si určíte, co potřebujete důkladněji probrat!

Pořadatelé

Pracovněprávní novinky pro rok 2020
20.11.2019 - 20.11.2019 školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Pracovněprávní novinky pro rok 2020

Kde najít fundovanějšího průvodce novinkami v pracovněprávní oblasti, které čekají personální praxi v příštím roce, než v osobě jedné z nejrespektovanějších osobností českého pracovního práva – Nataše Randlové. Na semináři shrne aktuální změny pracovněprávních předpisů v roce 2019 – ať již jde o změny přijaté a vyhlášené (tedy po právnicku „platné a účinné“) a představí změny, které vláda, ministerstva nebo poslanci teprve plánují a postupně získávají konkrétnější obrysy.  

Pořadatelé

Konference Cyberspace 2019
29.11.2019 - 30.11.2019 Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Konference Cyberspace 2019

Call for papers is available in .pdf here. 

Abstract submission is opened from April to July 19th 2019 with acceptance announcement deadline in August 2019. Abstract submission is available through a web-based form here.

Written papers are not mandatory, but are welcome by the associated peer-reviewed journals.

Pořadatelé

     

                    

Pracovněprávní novinky pro rok 2020
03.12.2019 - 03.12.2019 školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Pracovněprávní novinky pro rok 2020

Kde najít fundovanějšího průvodce novinkami v pracovněprávní oblasti, které čekají personální praxi v příštím roce, než v osobě jedné z nejrespektovanějších osobností českého pracovního práva – Nataše Randlové. Na semináři shrne aktuální změny pracovněprávních předpisů v roce 2019 – ať již jde o změny přijaté a vyhlášené (tedy po právnicku „platné a účinné“) a představí změny, které vláda, ministerstva nebo poslanci teprve plánují a postupně získávají konkrétnější obrysy.  

Pořadatelé

Nejoblíbenější články