3. ročník obchodněprávního Moot Courtu Eversheds Sutherland
06.03.2019 - 15.05.2019 Praha

3. ročník obchodněprávního Moot Courtu Eversheds Sutherland

Advokátní kancelář Eversheds Sutherland Dvořák Hager vyhlásila 3. ročník soutěže pro studenty právnických fakult s názvem Moot Court Eversheds Sutherland.

Registrujte se do 19. března 2019. Bližší informace naleznete na www.eversheds-sutherland.cz nebo zde.

Pořadatelé

Mezinárodní vědecká konference Olomoucké právnické dny
25.04.2019 - 25.04.2019 Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 8, Olomouc, 8.00 - 23.00

Mezinárodní vědecká konference Olomoucké právnické dny

Již 13. ročník mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny představuje nejvýznamnější událost, která se v oblasti vědeckého života na půdě olomoucké právnické fakulty každoročně koná.

Konference se již tradičně odvíjí ve dvou částech. Úvodní plenární sekce se věnuje 30 letům posttotalitního právního řádu, druhá část probíhá prostřednictvím tematicky zaměřených sekcí.

Pořadatelé

Překlad do angličtiny: SOUDNÍ ŘÍZENÍ
27.04.2019 - 27.04.2019 Belisha Beacon, Španělská 10, Praha 2 – Vinohrady, , 9.30 – 17.00 hod

Překlad do angličtiny: SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Jednodenní workshop věnovaný různým typům soudního řízení a související anglické terminologii. Workshop vede právnička a překladatelka Dagmar Štědrá. Možno absolvovat i distanční formou. Naše kurzy se konají v menších skupinách, takže je zde dostatek prostoru pro diskuzi a sdílení poznatků. Na průběhu semináře se tak do jisté míry můžete podílet i vy samiCvičení dělá mistra, a proto si nově nabyté znalosti společně vyzkoušíme v praxi. Podíváme se například na žalobu, rozsudek a exekuční příkaz.

Pořadatelé

Překlad do angličtiny: PRACOVNÍ PRÁVO
28.04.2019 - 28.04.2019 Belisha Beacon, Španělská 10, Praha 2 – Vinohrady, 9.30 – 17.00 hod

Překlad do angličtiny: PRACOVNÍ PRÁVO

Jednodenní workshop věnovaný anglické terminologii z oblasti pracovního práva. Zabývat se budeme například pracovními smlouvami, žalobou v rámci pracovněprávního sporu či výtažky z pracovního řádu. Workshop povede právnička a překladatelka Dagmar Štědrá. Možno absolvovat i distanční formou. Naše kurzy se konají v menších skupinách, takže je zde dostatek prostoru pro diskuzi a sdílení poznatků. Na průběhu semináře se tak do jisté míry můžete podílet i vy sami.

Pořadatelé

Novela insolvenčního zákona – verze 2019 (příprava před startem)
30.04.2019 - 30.04.2019 Wellness hotel STEP **** Malletova 1141/4, 190 00 Praha 9 – Libeň, 9.00 - 16.00 hod.

Novela insolvenčního zákona – verze 2019 (příprava před startem)

Od 1. června 2019 vstoupí v účinnost přelomová novela insolvenčního zákona. Připravte se na ni s Mgr. Bc. Tomášem Jirmásek, který je soudcem Krajského soudu v Praze a patří k oblíbeným mluvčím mezi posluchači cyklu Semináře s odborníky. Obsahem semináře bude novela insolvenčního zákona – verze 2019, vybrané otázky insolvenčního řízení, aktuální judikatura a diskuze.

Přihlaste se do 8. dubna 2019 a zajistěte si své místo za akční cenu.

Pořadatelé

Novela insolvenčního zákona – verze 2019 (příprava před startem)
07.05.2019 - 07.05.2019 Vista**** City hotel Brno, Hudcova 72, 621 00 Brno, 9.00 - 16.00 hod.

Novela insolvenčního zákona – verze 2019 (příprava před startem)

Od 1. června 2019 vstoupí v účinnost přelomová novela insolvenčního zákona. Připravte se na ni s Mgr. Bc. Tomášem Jirmásek, který je soudcem Krajského soudu v Praze a patří k oblíbeným mluvčím mezi posluchači cyklu Semináře s odborníky. Obsahem semináře bude novela insolvenčního zákona – verze 2019, vybrané otázky insolvenčního řízení, aktuální judikatura a diskuze.

Přihlaste se do 8. dubna 2019 a zajistěte si své místo za akční cenu.

Pořadatelé

Právnická Vysočina
11.05.2019 - 11.05.2019 Bílivice nad Svitavou

Právnická Vysočina

Právnická Vysočina se opět blíží! Tradiční akce, která se letos koná již po dvacáté druhé a navazuje na 25 ročníků pochodu Brno-Mikulov, je skvělou příležitostí potkat se se svými kamarády z dob studia nebo navázat přátelství nová.

Právnická Vysočina je místem, kde se v neformálním prostředí každoročně setkávají studenti, učitelé i absolventi a vychutnávají si spolu čerstvě probuzenou jarní přírodu. Přijďte podpořit dlouholetou tradici právnických pochodů a vytvořit skvělou atmosféru své „alma mater“, Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Pořadatelé

Insolvenční řízení po novele (věřitelé – uplatňování a uspokojování pohledávek) – aktuální výkladové problémy a judikatura
14.05.2019 - 14.05.2019 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9.00 – 16.00 hod.

Insolvenční  řízení po novele (věřitelé – uplatňování a uspokojování pohledávek) – aktuální výkladové problémy a judikatura

Seminář je mimo jiné zaměřen na výklad obecné části insolvenčního zákona upravující způsoby uplatňování a uspokojování jednotlivých druhů pohledávek v insolvenčním řízení. Dále bude podán výklad ke způsobu uspokojování pohledávek při všech způsobech řešení úpadku dlužníka a k osudu neuspokojených částí pohledávek po skončení insolvenčního řízení.

Účastníci semináře budou zároveň seznámeni se změnami ve výše uvedených institutech, které přinese velká novela insolvenčního zákona, jejíž projednávání Parlamentem ČR bylo ukončeno dne 22. ledna 2019 a jež pravděpodobně vstoupí v účinnost 1. června 2019.

Lektor: JUDr. Jolana Maršíková

Pořadatelé

International Construction Contracts Conference
16.05.2019 - 16.05.2019 Clarion Congress Hotel, Praha, Česká republika, 9.00 - 18.00 hod.

International Construction Contracts Conference

Potkejte odborníky z celého světa v srdci Evropy!

Vstupní poplatek: 12 500 Kč bez DPH (10 000 Kč bez DPH při včasné registraci do konce ledna 2019). V ceně je i vstupenka na večerní společenskou událost

Registrujte se zprávou na conference@3c-global.com nebo zde na webu 

Jazykem konference je Angličtina - Český překlad bude zajištěn!

Pořadatelé

Překlad do angličtiny: INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ
18.05.2019 - 18.05.2019 Belisha Beacon, Španělská 10, Praha 2 – Vinohrady, 9.30 – 15.30 hod

Překlad do angličtiny: INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ

Jednodenní workshop věnovaný překladu dokumentů týkajících se insolvenčního řízení. Hovořit budeme o terminologii a kolokacích z oblasti zahájení konkurzního řízení, prohlášení o úpadku či výzvě věřitelům k přihlášení pohledávek. Workshop vede právnička a překladatelka Dagmar Štědrá. Možno absolvovat i distanční formou. Naše kurzy se konají v menších skupinách, takže je zde dostatek prostoru pro diskuzi a sdílení poznatků. Na průběhu semináře se tak do jisté míry můžete podílet i vy sami.

Pořadatelé

GDPR - Poradíte si s pravidelným auditem osobních údajů? WORKSHOP
21.05.2019 - 21.05.2019 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

GDPR - Poradíte si s pravidelným auditem osobních údajů? WORKSHOP

Naši lektoři Irena Lišková a Jakub Lejsek vás v průběhu praktického školení seznámí s tím, jakým způsobem lze provést pravidelný audit v oblasti ochrany osobních údajů v personální oblasti podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR. Dozvíte se, jakým způsobem pravidelně zjišťovat a vyhodnocovat nová rizika, jakým způsobem procházet relevantní dokumentaci či jak reagovat na zjištěné nedostatky. Zkusíte si identifikovat jednotlivé problémy a navrhnout vhodná opatření k jejich odstranění. 

Pořadatelé

GDPR rok poté: Nový zákon o zpracování osobních údajů, judikatura, stanoviska ÚOOÚ, zkušenosti z praxe a ostatních zemí EU
28.05.2019 - 28.05.2019 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

GDPR rok poté: Nový zákon o zpracování osobních údajů, judikatura, stanoviska ÚOOÚ, zkušenosti z praxe a ostatních zemí EU

Představíme Vám novinky, které se nám podařilo shromáždit od účinnosti GDPR a zejména stanovisky, které Úřad pro ochranu osobních údajů po účinnosti GDPR doposud zveřejnil. Neopomeneme ani problematiku přímého marketingu, zasílání obchodních sdělení či velmi často probíranou, ale mnohdy složitou problematiku tzv. cookies. Stranou nezůstane ani přístup Úřadu pro ochranu osobních údajů ke kontrolám a pokutování podle GDPR.

Pořadatelé

KONFERENCE INSOLVENCE 2019
07.06.2019 - 07.06.2019 Wellness hotel STEP ****, Malletova 1141/4, 190 00 Praha 9, 8.45 – 17.15 hod.

KONFERENCE INSOLVENCE 2019

KONFERENCE INSOLVENCEje již tradičně jedinečnou příležitostí ke sdílení informací z oblasti českého insolvenčního práva. Je určena všem insolvenčním správcům, advokátům a koncipientům, zástupcům znaleckých ústavů, odhadcům, dražebníkům a dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti. 

Šestý ročník se uskuteční dne 7. června 2019 v konferenčních prostorách Wellness hotelu STEP v Praze. V rámci konference zaměřené na oblast insolvenčního práva a s ním spojených otázek se představí zajímaví řečníci z řad zástupců soudů, insolvenčních správců a dalších institucí, které do procesu insolvenčních řízení vstupují.

Přihlaste se do 18. dubna 2019 a zajistěte si své místo za akční cenu.

Pořadatelé