Příspěvky autora

Mgr. et Mgr. Hana Maláčová

Mgr. et Mgr. Hana Maláčová

Senior Attorney, CHSH Kališ&Partners

Prokazování kvalifikace prostřednictvím poddodavatele dle nového zákona o zadávání veřejných zakázek

Možnost prokázat určitou část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele je za určitých podmínek v českém právu veřejných zakázek dlouhodobě možná. I zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“), tuto možnost zachovává, byť v určitých ohledech proces prokazování kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, resp. jiné osoby zpřísňuje. ...celý článek

Nejčtenější články