Příspěvky autora

prof. JUDr. Milana Hrušáková CSc.

prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.

Katedra soukromého práva a civilního procesu UP v Olomouci, děkanka fakulty

Rozvody a odklony

Nemožné podoby práva ve smyslu rozvodu manželství a odklonů mohou znamenat též možnosti jiného než soudního řešení ukončení manželství za života obou manželů. Pokud jde o novou právní hmotněprávní úpravu rozvodu, znali jsme ustanovení § 24 zákona o rodině, který nyní upravuje § 755 nového občanského zákoníku. ...celý článek

Nejčtenější články