Příspěvky autora

Vaše nároky.cz

Vaše nároky.cz

Intriky zaměstnavatelů: Kdy se jedná o nezákonné propuštění?

Ukončit pracovní poměr lze podle zákoníku práce pouze stanoveným způsobem. Mezi nejčastější způsoby rozvázání pracovního poměru patří dohoda, výpověď nebo okamžité zrušení. Tyto možnosti stanovuje zákon, při jejich realizaci však musí být dodrženo několik pravidel. Ukončení pracovního poměru výpovědí, dohodou nebo okamžitým zrušením nemusí být vždy oprávněné, proto je vhodné znát svá práva. ...celý článek

Kompenzace v letecké dopravě

Nároky na finanční kompenzace cestujících v letecké dopravě jasně stanovuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004, které vešlo v platnost 17. února 2005. Nařízení obsahuje pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů. Nařízení se vztahuje na všechny cestující odlétající z letiště umístěného na území EU, Norska, Islandu a Švýcarska a na letecké společnosti, které na těchto územích sídlí. V ostatních případech lze žádosti o odškodnění podložit Montrealskou úmluvou. ...celý článek

Aktuality | Vaše nároky.cz | 27.08.2015

Prohlášení provozovatele aquaparků a koupališť odpovědnosti za úrazy nezbaví

Při nahlédnutí do provozních řádů jednotlivých veřejných koupališť nebo aquaparků, se návštěvník velmi často setká s ustanovením, ve kterých se provozovatel zbavuje odpovědnosti za úrazy. Dojde-li však k úrazu návštěvníka v důsledku porušení norem ze strany provozovatele nebo chybou jeho zaměstnance, má návštěvník právo požadovat po provozovateli odškodnění za újmu na zdraví. Prohlášením o zbavení se odpovědnosti se nárok poškozeného rozhodně nesnižuje. ...celý článek

Aktuality | Vaše nároky.cz | 04.02.2015

E-shopy musí dodržet vše, co slibují na webu

Lákání na falešné slevy se internetovým obchodům nemusí vyplatit. Spotřebitelé totiž ze zákona mají nárok nakoupit zboží za přesně takovou cenu, kterou e-shop uvádí na webu nebo v reklamě. Závazné jsou také ostatní informace, týkající se například termínu doručení nebo kvality zboží. Jakmile zákazník učiní objednávku, nemůže již prodejce podmínky obchodu měnit. V opačném případě může kupující trvat na dodání zboží za původních podmínek, odstoupit od smlouvy nebo dokonce žádat náhradu škody. ...celý článek

Aktuality | Vaše nároky.cz | 01.10.2014

Nový občanský zákoník nahrává podvodným zprostředkovatelům půjček

Nový občanský zákoník dává prostor podvodným společnostem, které se pod příslibem úvěru snaží ze spotřebitelů vytáhnout peníze. Stačí přimět zájemce o půjčku k uzavření smlouvy o zprostředkování finančního produktu. Následně již zbývá ho přesvědčit, že mu úvěr nemůže být poskytnut výhradně kvůli jeho pochybení. Kromě provize za zprostředkování příležitosti si pak společnosti mohou nárokovat i smyšlené pokuty za údajná porušení smluvních podmínek. Ty mohou dokonce žadatele o půjčku dovést až k exekuci. ...celý článek

Nejčtenější články