Kompenzace v letecké dopravě Zdroj: Fotolia

Kompenzace v letecké dopravě

Nároky na finanční kompenzace cestujících v letecké dopravě jasně stanovuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004, které vzešlo v platnost 17. února 2005. Nařízení obsahuje pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů. Nařízení se vztahuje na všechny cestující odlétající z letiště umístěného na území EU, Norska, Islandu a Švýcarska a na letecké společnosti, které na těchto územích sídlí. V ostatních případech lze žádosti o odškodnění podložit Montrealskou úmluvou.

Vaše nároky.cz

Vaše nároky.cz

Vaše nároky.cz

Oba dokumenty však uvádějí, že povinnosti provozujících leteckých dopravců mohou být omezeny nebo vyloučeny v případech, kdy byla událost způsobena tzv. mimořádnými okolnostmi. Problematiku konkrétněji popisuje právník ze společnosti Vaše nároky.cz, která cestujícím pomáhá kompenzace za problémy v letecké dopravě získat.

Kompenzace za zpožděný let

Kompenzace za zpožděný let, který splňuje podmínky nařízení, je letecká společnost povinna vyplácet, pokud bylo zpoždění v místě určení větší než 3 hodiny. Výše odškodnění se stanovuje podle letové vzdálenosti: 250 EUR, pokud je délka letu kratší než 1500 km, 400 EUR, pokud je let v rámci EU, Norska, Islandu a Švýcarska a délka letu je delší než 1500 km nebo mimo EU, který je dlouhý 1500 – 3500 km, a 600 EUR, pokud je let delší než 3500 km. O náhradu škody lze požádat až 3 roky zpětně. Kompenzace za zpožděný let přitom automaticky nenáleží plátci letenky, ale cestujícímu, který se letu skutečně zúčastnil. Finanční odškodnění je totiž satisfakcí za nepohodlí, potíže a ztrátu času, které zpožděný let cestujícímu způsobil.

Kompenzace za zrušený let a odepření nástupu na palubu letadla

V případě zrušení letu cestujícímu vzniká nárok na kompenzaci pouze za určitých podmínek. Let musí být zrušen nejméně 14 dní před jeho plánovaným uskutečněním, zároveň cestující nesmí od letecké společnosti dostat v období 7-14 dní před odletem nabídku letu, který odlétá nejpozději 2 hodiny před plánovaným odletem a přílet do cílové destinace není delší jak 4 hodiny, a letecká společnost také cestujícímu nesmí v posledním týdnu nabídnout náhradní let, který odlétá nejpozději 1 hodinu před plánovaným odletem a přílet do cílové destinace není opožděn o více než 2 hodiny. Při splnění podmínek se výše náhrady škody určuje stejně jako u zpožděného letu podle letové vzdálenosti. Poškození cestující mají tedy nárok na 250, 400 nebo 600 eur a dožadovat se jej mohou až 3 roky zpětně. Stejné výše odškodnění jsou i u odepření nástupu na palubu letadla, které se děje většinou pro nadměrnou rezervaci letenek.

Mimořádné okolnosti

Povinnosti leteckých dopravců jsou omezeny nebo vyloučeny v případech, kdy byla událost způsobena mimořádnými okolnostmi, kterým by nebylo možné zamezit i kdyby byla přijata všechna přiměřená opatření. Jedná se zejména o politické nepokoje, nepřízně počasí neslučitelné s uskutečněním dotčeného letu a stávky zaměstnanců. V nedávné době bylo Ústavním soudem rozhodnuto, že mezi mimořádné události nelze počítat tzv. mimořádné technické závady, a letecký dopravce je v takové situaci povinen cestujícím hradit odpovídající odškodnění.

Další povinnosti leteckých společností

Jestli byl let o více než 2 hodiny opožděn má každý cestující nárok na dva telefonní hovory či na stejný počet e-mailů a na občerstvení přiměřené délce zpoždění. V této situaci nezáleží na příčině zpoždění. Cestující má dále nárok na zajištění noclehu a dopravu do hotelu, pokud zpoždění trvá během noci. Ani v této situaci není důležité, čím bylo zpoždění způsobeno, aerolinka je povinna výše zmíněné zajistit, i když se jedná o mimořádnou okolnost.

Montrealská úmluva

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004 je platné pro všechny lety z letišť Společenství a zároveň pro lety z letišť mimo toto území, pokud jsou operovány evropskými dopravci. V ostatních případech lze žádosti o odškodnění podložit tzv. Montrealskou úmluvou, která sice cestujícím negarantuje paušální kompenzace, umožňuje jim však žádat náhradu reálně vzniklé škody. Konkrétně se může jednat například o náhradu ušlého zisku, odškodnění za propadlé ubytování nebo navazující jízdenky či kompenzace za storno poplatky za nevyzvednutí auta z půjčovny. 

letecká doprava

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejčtenější články