ostatní

Odměňování akademických pracovníků a povinnost rovného zacházení
Peníze, finance, peněžitá pomoc

Odměňování akademických pracovníků a povinnost rovného zacházení

Odměňování akademických pracovníků vysokých škol je v prostředí vysokého školství aktuálně hojně diskutované téma. Zatímco platy učitelů na základních a středních školách v posledních letech výrazně rostly jak absolutně, tak ve srovnání s průměrnou mzdou, mzdy akademických pracovníků takový růst nezaznamenaly.

Kolektiv autorů
Nájemce má zákonný nárok na úrok z vratné kauce vůči pronajímateli: Druhá část – Praxe
Správa vlastního majetku a podnikání

Nájemce má zákonný nárok na úrok z vratné kauce vůči pronajímateli: Druhá část – Praxe

Na základě rozboru právní úpravy, judikatury a komentářů bylo v předchozím teoretickém článku vyvozeno, že na kauci se pohlíží (nebo minimálně lze pohlížet) jako na dluh pronajímatele vůči nájemci, a to včetně souvisejícího úroku. V druhém (tj. praktickém) článku, nechť je teorie uvedena do praxe.

Kolektiv autorů