Správní právo | Mgr. Martin Eliášek | 23.10.2017 Také v kategorii:
Ostatní

Ochrana osobních údajů v Schengenském informačním systému

Úřad pro ochranu osobních údajů udělil Ministerstvu vnitra pokutu, že při nahlížení do Schengenského informačního systému nebyl evidován konkrétní zákonný důvod lustrace osob, ale pouze vágní zápisy jako "kontrola osoby" alias "KO".

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Takto neurčité odůvodnění přístupu do SISu s sebou nese riziko možného zneužití, řekl Nejvyšší správní soud v rozsudku sp. zn. 1 As 134/2016, zejm. pokud o kontrole osoby není pořízen žádný jiný záznam.

Podle § 13 odst. 4 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů musí správce a zpracovatel osobních údajů v případě automatizovaného zpracování pořizovat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány. Tato povinnost je splněna pouze tehdy, pokud je již ze samotných elektronických záznamů zřejmé, z jakého důvodu bylo k osobním údajům přistupováno. Je zde tedy požadavek na co nejkonkrétnější popis důvodu přístupu; např. uvedení jednacího čísla řízení, v rámci něhož byla lustrace prováděna.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

ochrana osobních údajů

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze