Právní poradna logo

2 pokuty za jeden přestupek

Datum:16. 07. 2023 v 17:45
Poslední aktivita:25. 07. 2023 v 12:33
Zhlédnuto:1996x
0

Dobrý den,

potřeboval bych poradit ve věci špatného parkování.

V březnu jsem špatně zaparkoval tak, že jsem stál napůl autem na chodníku a zároveň na trávě. Z magistátu města odbor dopravy mi za měsíc přišla pokuta dle § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., kterou jsem bez výhrad uhradil. Byl jsem si vědom přestupku. Ve výzvě je také napsáno, že jsem stál na chodníku.

Za 2 měsíce mí přišlo předvolání k podání vysvětlení od odboru životního prostředí dle ust. § 60 odst. 2 písm. a) a § 62 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, dle ust. § 59 a § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., kvůli tomu, že jsem vjel do plochy veřejné zeleně, a porušil jsem čl. 3 písm. b) obecně závazné vyhlašky č. 1/2018.

Telefonicky jsem kontaktoval osobu, která to má na starosti a bylo mi řečeno, že mi hrozí dalši pokuta. Při mé odpovědi, že jednu pokutu už jsem dostal, sdělila mi, že tahle pokuta bude za jiný §.

Podle mě to bude druhá pokuta za ten samý přestupek. Prosím o radu, jak mám postupovat.

Předem děkuji.

Odpovědi (1)

0

Dobrý den, pane Kavko,

v problematice správního trestání v rámci přestupkového řízení se obecně aplikuje zásada zákazu dvojího rozhodnutí v téže věci. Z tohoto právního principu lze vyvodit, že nikdo nemůže být stíhán a potrestán za tentýž skutek vícekrát na základě téhož zákonného ustanovení nebo na základě více ustanovení, která však chrání tentýž veřejný zájem.

Vzhledem ke skutečnosti, že ve Vámi popsaném dotazu nebylo specifikováno město, jehož obecně závazná vyhláška č. 1/2018 upravuje přestupek, který Vám magistrát téhož města klade za vinu, není možné s přesností dohledat, o jaký přestupek se jedná, a tudíž není možné ani posoudit, zda ustanovení obou přestupků chrání tentýž veřejný zájem.

Závěrem lze tedy konstatovat, že obecně je možné, abyste byl za jeden skutek pokutován vícekrát, avšak pouze pod podmínkou, že ustanovení, která upravují předmětné přestupky, chrání odlišný veřejný zájem. Naopak v případě, že daná ustanovení upravující přestupky, které Vám jsou dávány za vinu, nechrání odlišný veřejný zájem, nýbrž chrání stejný veřejný zájem, tak magistrát není oprávněn Vás opakovaně potrestat. V takovém případě pak navrhuji v rámci přestupkového řízení namítat existenci této zásady a nemožnost opakovaného potrestání z důvodu existence pravomocného rozhodnutí v dané věci.

S pozdravem

Matzner Legal

 
OdpovědělJiří Matzner25. 07. 2023 v 11:56

Odpovědět na dotaz